• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill, karriererådgiving og bistår ved endring og omstilling.

 • SAAGHUS tilbyr kurs & foredag innen ledelse/veiledning

  Ledelse/veiledning

  Innholdet tilpasses relevante problemstillinger for virksomheten i dialog med kunden.

  Ønsker du utfyllende informasjon om de ulike temaene, send en mail til kurs@saaghus.no

  LEDELSE
  «Motiverende ledelse – hva skal til?»

  «Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne»

  «Kloke ledergrep før, under og etter endring»

  «Hvem er du i møte med teamet ditt?»

  «Medarbeidersamtalen – avgjørende forberedelser og bevisst gjennomføring»

  «Ledelsens tre U’er – nøklene som skaper endring»

  «Å lede når medarbeiderne møter sorg og kriser»

  «Møtestruktur – viktig for gode resultat på bunnlinja»

  «Ledelse med innsikt og utsikt»

  VEILEDNING
  » Når gode spørsmål skaper prosess»
  Læring om hva som er gode prosess-spørsmål og øvelse i å bruke dem.

  «Når omveien blir snarveien – og omvendt»
  Grep og kloke veivalg for å skape effektiv læring og utvikling for den enkelte.

  «Samtalen som arena for å utfordrer og uttvikler»
  Kunnskap om ulike samtalenøkler og øvelse i å bruke dem.

  «Å se medarbeideren med forstørrelsesglass»
  Arbeide med å forstå den enkelte medarbeiders potensiale, personlighet og faglighet

  «Tre dialogmodeller på veien»
  Læring og praktisk øvelse i ulike dialogmodeller som kan benyttes i mange slags samtaler