• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Ranveig R. Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling

   

   

  Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning

   

   

  Ranveig R. Saaghus tilbyr lederutvikling individuelt og for grupper

   

   

  Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning

   

   

  Ranveig R. Saaghus tilbyr lederutvikling for enkeltpersoner og ledergrupper

   

   

  Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning

   

   

  Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning

   

   

  Kurstitler

  Ranveig R. Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling

  Temaene  er lagt opp til heldagskurs. Innholdet tilpasses relevante problemstillinger for virksomheten i dialog med kunden.
  SAAGHUS kurs & foredrag har god erfaring med å spesialdesigne kurs ut fra kundens ønsker og behov.

  Kursene holdes i lokalene hos SAAGHUS kurs & foredrag (med lunsjservering og kake) eller ute i virksomhetene.

  Be gjerne om tilbud! Velg fra listen av kurstitler eller  ta kontakt om et tema dere ønsker spesialdesignet for deres virksomhet.  Ring 41 66 24 32 eller send forespørsel til: kurs@saaghus.no

  LEDELSE:

  • «Motiverende ledelse – hva skal til?»
  • «Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne»
  • «Kloke ledergrep før, under og etter endring»
  • «Hvem er du i møte med teamet ditt?»
  • «Medarbeidersamtalen – avgjørende forberedelser og bevisst gjennomføring»
  • «Ledelsens tre U’er – nøklene som skaper endring»
  • «Å lede når medarbeiderne møter sorg og kriser» (se nedenfor)
  • «Møtestruktur – viktig for gode resultat på bunnlinja»
  • «Ledelse med innsikt og utsikt»

  KONFLIKTHÅNDTERING:

  Bidrar ved ulike faser rundt konflikt i stab/team eller mellom enkeltpersoner. Holder også foredrag og kurs med fokus på å forebygge og fange opp.

  «Før konflikten rammer»
  Innblikk i faresignaler, fokus på hvordan man kan observere og aksjonere. Litt om hva som kjennetegner konflikter, hvordan man avdekker og tanker om kloke veier videre. Kort om konfliktskapende personer.

  ENDRINGER

  Flere av temaene kan vinkles for grupper med ledere, tillitsvalgte eller medarbeider.
  SAAGHUS kurs & foredrag bistår også ledelsen med rådgiving før, under og i etterkant av endringsprosesser. Underveis er det gjerne naturlig å følge opp ledere og/ eller medarbeidere individuelt. Dette er samtaler SAAGHUS kurs & foredrag kan gjennomføre.

  • «Når endringer skaper indre og ytre reaksjoner»
  • «Kloke ledergrep før, under og etter endring»
  • «Når endringer endrer hverdagen»

  VEILEDNING

  «Når gode spørsmål skaper prosess» 
  Læring om hva som er gode prosess-spørsmål og øvelse i å bruke dem.

  «Når omveien blir snarveien – og omvendt»
  Grep og kloke veivalg for å skape effektiv læring og utvikling for den enkelte.

  «Samtalen –  arena for å utfordre og utvikle» 
  Kunnskap om ulike samtalenøkler og øvelse i å bruke dem.

  «Å se medarbeideren med forstørrelsesglass»
  Arbeide med å forstå den enkelte medarbeiders potensiale, personlighet og faglighet

  «Tre dialogmodeller på veien»
  Læring og praktisk øvelse i ulike dialogmodeller som kan benyttes i mange slags samtaler

  TEAM

  «Hvem er du i teamet – og hva gjør du med det?»
  Om å forstå, foredle og bevisst bruke eget potensiale.

  «Teamets roller – hvem er vi alene og hvem er vi sammen?»
  Dersom ønskelig kan teamet ta en test (DISCUS eller Belbinn)

  «Styrkeøvelser for teamet»
  Bevisstgjøre alle i teamet på individuelle styrker og teamets styrker. Deretter fokusere på hva som skal til for å benytte og utvikle teamets samlede potensiale.

  «Å velge veien videre…»
  Oppdagelsesferd i muligheter og hindringer for å gjøre kloke valg på kort og lang sikt.

  SAMSPILL og KOMMUNIKASJON

  «Du + jeg + vi to»
  Hovedfokus på å forstå teamets kjemi som grunnmur for effektiv kommunikasjon

  «Kommunikasjon – så enkelt og så vanskelig»
  Innsikt i kommunikasjonens  form, effekt og ikke minst de ubrukte mulighetene.

  «Arbeidsglede og ærlig nærvær»
  Veien til arbeidsglede starter med mot til å gå tett på – deg selv og de andre

  SORG og LIVSKRISE

  Ranveig Rønningen Saaghus mistet i 2001 sin 2-årige sønn brått. I etterkant har hun vært engasjert i sorgarbeid ved å lede sorggrupper, følge opp enkeltpersoner og holde foredrag. I tillegg til å gi generell kunnskap, er hun ærlig og personlig der det gir læring for andre.

  «Sorgen er veien videre» 
  Foredrag eller kursdag om hva som skjer når livskrisen inntar livet. Om veien videre, alle tap underveis, om livet som endevendes og må bygges på nytt.

  «Å lede når medarbeidere møter sorg og krise»
  Når livskriser rammer brått, er det en betydelig mental og fysisk påkjenning. Ledere har en viktig rolle når medarbeidere skal finne tilbake til hverdag og arbeidshverdag. Tanker om kloke ledergrep inn mot medarbeideren og kollegafellesskapet.

  «Å være medmenneske når livskrisen rammer» 
  Innblikk i hva som skjer med mennesker i livskriser. Tanker og konkrete tips om hvordan hver enkelt kan støtte. Hovedbudskap: Alle kan bidra!

  MEDIA

  «Hvordan være forberedt før media tar kontakt?»
  Konkrete tips rundt forberedelser. Innblikk i hvordan journalistene og redaksjonene arbeider og tenker.

  «Hva gjør en sak til en god sak?»
  Bvisstgjøring rundt vinkling, innsalg og gjennomføring.

  SERVICE

  «Kunsten å utøve og utholde servicerollen»
  Bevissthet rundt slitasjepunkt i servicerollen. Hvilke utfordringer byr kundekontakt på for deg individuelt og for teamet generelt. Og det viktigste: Hvordan finne metoder for å utholde.

  KARRIEREVEILEDNING

  Saaghus er sertifisert omstillings- og karriererådgiver og bistår enkeltpersoner og grupper på vei mot ny jobb. Hun har også god erfaring med å arbeide med studenter i forkant av valg av utdannelse.

  Grupper:
  Alt 1:  4 personer:  Tilrettelagte kursdag med kombinasjon av fellesundervisning, en individuell samtale, egenrefleksjon og oppgaveløsing. Ofte noe hjemmearbeid i forkant og etterkant.

  Alt 2: maks 12 personer: Tilrettelagt kursdag med fellesundervisning,  egenrefleksjon og  oppgaveløsing. Ofte noe hjemmearbeid i forkant og etterkant. Dersom ønskelig kan man bestille en individuell samtale i tillegg.

  Individuelt:
  Velg enkeltdeler eller hele prosessen:

  • kompetansekartlegging
  • definere ønskejobben
  • innspill i søknadsprosessen (CV og søknad)
  • intervjutrening
  • kvalitetssikre jobbvalget