• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill, karriererådgiving og bistår ved endring og omstilling.

 • «Trygghet i rollen er avgjørende for motivasjon, trivsel og levering»

  Leder – individuell oppfølging og rådgiving

  Gode spørsmål skaper prosess. Den individuelle samtalen er i hovedsak å reflektere og sortere rundt egen arbeidshverdag. Å lede er en ensom oppgave. I hektiske hverdager er det nyttig og nødvendig å ta et steg til siden og bli mer bevisst eget lederskap.

  Ranveig Saaghus

  Du er avgjørende for at virksomheten lykkes.Veivalgene dine skal sikre fremdrift og gode resultat.  Å investere tid til å gjennomtenke ulike sider ved lederhverdagen, gir alltid gevinst. Gjennom samtale og refleksjon øker du muligheten for å nå dine og virksomhetens mål. De  fleste oppnår økt motivasjon, handlekraft og presisjon.

  Gjennom samtale og støtte, startes tanker rundt ønsket utvikling, og ikke minst mot, vilje og evne til gjennomføring i et realistisk tempo.
  – Nyttige oppdagelser rundt egne arbeidsoppgaver, relasjoner og erfaringer gir oversikt og innsikt.
  – Refleksjon over tid rundt muligheter og hindringer, øker sjansen for å nå egne og virksomhetens mål.
  – En konfidensiell arena gjør det enklere å gå inn i prosesser med et ærlig og selvkritisk blikk.
  – Det kan være frigjørende å ha løsningsfokus uten forpliktelse inntil en er klar til å handle.

  METODE og TID 
  I praksis handler det om hjelp til å sortere i forhold til nåsituasjon og ønsket situasjon. Samtalen preges av spørsmål som skaper refleksjon og prosess fremfor råd – med mindre dette i spesielle situasjoner er et ønske.
  – Antall samtaler og tidsperiode avtales med arbeidsgiver/hver enkelt.
  – I første samtale avklares fokusområder (eget skjema) for samtalene
  – Samtaler på 1,5 time

  KARRIERERÅDGIVING
  Saaghus er sertifisert omstillings- og karriererådgiver og bistår enkeltpersoner og grupper på vei mot ny jobb. Velg enkeltdeler eller hele prosessen:
  – kompetansekartlegging
  – definere ønskejobben
  – innspill i søknadsprosessen (CV og søknad)
  – intervjutrening
  – kvalitetssikre jobbvalget