• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill, karriererådgiving og bistår ved endring og omstilling.

 • Ranveig R. Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling

  Tema kursdag

  Tema velges som en enkel kursdag eller en del av lederutviklingen.

  Ønsker du utfyllende informasjon, send dine spørsmål til kurs@saaghus.no

  LEDELSE
  «Motiverende ledelse – hva skal til?»

  «Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne»

  «Kloke ledergrep før, under og etter endring»

  «Hvem er du i møte med teamet ditt?»

  «Medarbeidersamtalen – avgjørende forberedelser og bevisst gjennomføring»

  » Ledelsens tre U’er – nøklene som skaper endring»

  » Ledelse med innsikt og utsikt»

  VEILEDNING
  «Når omveien blir snarveien – og omvendt»
  Grep og kloke veivalg for å skape effektiv læring og utvikling for den enkelte.

  «Samtalen som arena for å utfordrer og uttvikler»
  Kunnskap om ulike samtalenøkler og øvelse i å bruke dem.

  «Å se medarbeideren med forstørrelsesglass»
  Arbeide med å forstå den enkelte medarbeiders potensiale, personlighet og faglighet

  «Tre dialogmodeller på veien»
  Læring og praktisk øvelse i ulike dialogmodeller som kan benyttes i mange slags samtaler