• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Ranveig Rønningen Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling og bistår ved endringsprosesser

  Om Ranveig Rønningen Saaghus

  Ranveig Saaghus

  Ranveig Rønningen Saaghus jobber prosessorientert i individuelle samtaler og fellessamlinger. Styrken hennes er å skape refleksjon og utvikling  for enkeltpersoner og team. Hun er utdannet journalist og har hatt ulike lederroller innen media. I  rådgiving og undervisning bruker hun blant annet kunnskap  og erfaring  om hvordan spørsmål gir oversikt,  bevisstgjør og utvikler. Hun er sertifisert Transition Coach *, omstillingsrådgiver og karriererådgiver. Har tatt konflikthåndtering med bestått eksamen.

   

  Lederutvikling

  Saaghus har siden 2001 vært samtalepartner for ledere på alle nivå. Hun gjennomfører lederutvikling over tid i virksomheter, og bruker da en kombinasjon av individuelle samtaler og fellesdager.

  Teamutvikling

  Saaghus arbeider med team i ulike faser fra normale dager til utfordrende dager. Teamutviling kan være en del av omstillingsprosesser, utvikling og samkjøring av nye team eller team i fastlåste situasjoner. Saaghus tilbyr teamprosesser som kjøres over tid eller enkeltdager med fokus på ulike tema. (se egen oversikt)  oppdrag går hun inn og kartlegger og legger til rette for eventuell nødvendig endring og utvikling i etterkant. 

  Individuelle samtaler

  Saaghus har siden 2001 fulgt ledere og medarbeidere individuelt over tid. Innholdet i samtalene varierer mellom:  Karriererådgiving, individuell utvikling, støtte i en utbrentfase, avklaringer i forhold til jobbsituasjon, valg av rolle, konflikthåndtering etc. 

  Endring og omstilling

  Saaghus er  sertifisert Transition Coach, omstillings- og karriererådgiver, og var i flere år engasjert som rådgiver og prosjektleder hos AS3 Company fra 2001-2010. De siste årene har hun bistått i mange endringsprosesser via eget firma, blant annet i store omstillingsprosesser hos  TV2, Egmont Publishing, Skagerak Energi. Hun tilbyr dagskurs innen endring og omstilling, eller bidrar over tid med kurs og coaching gjennom hele endringsprosessen.

  I AS3 hadde hun prosjektledelse og kundekontakt i  flere omstillings- og nedbemanningsprosesser, blant annen i VG, Dagbladet, Aller-konsernet og Hjemmet Mortensen. I forkant av endringene, holdt hun kurs for ledergruppene og fulgte opp lederne individuelt underveis. Hun var også rådgiver i flere andre store endringsprosesser for AS3 Company.
  I eget firma har hun ulike kurstitler innen omstilling med målgrupper som ledere og team.

  Konflikthåndtering

  Saaghus arbeider med konflikthåndtering i team og mellom enkeltpersoner. Våren 2014 tok hun eksamen i konflikthåntering ved MF.

  * Sertifisert Transition Coach

  Saaghus er sertifisert via AS3 som har valgt en europeisk tilgang til coaching, representert
  ved EMCC. EMCC har de høyeste profesjonelle krav til coachenes utdannelse, læring og oppfølging. Organisasjonen representerer både forskere, oppdragsgivere og kunder.

  Karriereveiledning

  Saaghus er sertifisert omstillings- og karriererådgiver og bistår enkeltpersoner og grupper på vei mot ny jobb. Hun har også god erfaring med å arbeide med studenter i forkant av valg av utdannelse.

  Grupper:

  Alt 1:  4 personer:  Tilrettelagte kursdag med kombinasjon av fellesundervisning, en individuell samtale, egenrefleksjon og oppgaveløsing. Ofte noe hjemmearbeid i forkant og etterkant.

  Alt 2: maks 12 personer: Tilrettelagt kursdag med fellesundervisning,  egenrefleksjon og  oppgaveløsing. Ofte noe hjemmearbeid i forkant og etterkant. Dersom ønskelig kan man bestille en individuell samtale i tillegg.

  Individuelt:

  I hovedsak tilbud rettet mot privatpersoner:
  Velg enkeltdeler eller hele prosessen:

  • kompetansekartlegging
  • definere ønskejobben
  • innspill i søknadsprosessen (CV og søknad)
  • intervjutrening
  • kvalitetssikre jobbvalget