• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Kunder

  Her oversikt over kunder som kan dele erfaringer fra å benytte SAAGHUS kurs & foredrag. Be om kontaktdata på e-post: ranveig@saaghus.no

  NOEN av mine kunder (referansepersoner kan kontaktes):
  (For ordens skyld – her står ikke kunder hvor oppdraget har vært konflikthåndtering)

  Trainor Elsikkerhet (lederutvikling, coacing og endringsbistand)
  Hydro Aluminium Rolled Products AS (lederutvikling)
  WKE entreprenør
  (lederutvikling og coaching)
  NSB
  (lederutvikling over tid)
  Andebu Sparebank (lederutvikling over tid)
  TV2
  (omstilling, endring, lederstøtte, coaching)
  Egmont Publishing  (omstilling, endring, lederstøtte, coaching)
  Kjeldaas AS  (fast avtale fra 2014: lederutvikling, coaching og bedriftsrådgivning)
  Murmester Dag Arne Nilsen AS (fast avtale siden 2012: lederutvikling, teamutvikling og coaching)
  Norsk Sykepleieforbund – sentralt (fylkesledere)
  Norsk Sykepleieforbund – avdeling Vestfold
  (foredrag – ledelse)
  Trysil kommune (lederutvikling kommunalsjef og virksomhetsledere)
  Diakonhjemmet Sykehus (lederutvikling og coaching)
  Sykehuset i Vestfold (SIV) Kirurgisk klinikk (foredrag – ledelse)

  Skatteoppkreverne  Vestfold (NKK Vestfold) (foredrag – teamutvikling)
  Kongsberg Kommune (lederutvikling)
  Kjeldaas AS
  (lederutvikling gjennom flere år, coaching  m m.)

  NAP – Nordisk Aviation Products AS (lederutvikling)
  Helse Fonna (Helseforetak Haugesund) (endringsbistand)

  Skagerak Energi (lederstøtte: kursdager og coahing. Endringsbistand)
  Seagull (lederutvikling m.m. gjennom flere år)
  LEVE Vestfold
  (foredrag landskonferanse)
  Holmestrand Internasjonale Montessoriskole
  (teamutvikling og lederutvikling)
  Vacon
  (teamutvikling, lederstøtte, medarbeidersamt. og rekruttering)
  Seagull
  (lederutvikling og coaching i 4 år)
  Kongsberggruppen (lederutvikling)
  Tannpleierklinikken AS (teamutvikling)

  Askjems Campingsenter AS (teamutvikling m.m)
  NLI Engineering Oil & Gas
  (endringsledelse)

  DEIF (teamutvikling og lederutvikling)
  Tunsberg Bispedømme
  (teamutvikling og andre oppdrag i flere staber)
  Re kommune
  (Foredrag – lederutvikling – teamutvikling  –  coaching)
  Sande kommune (coahing)
  Lunner kommune
  (mediehåndtering virksomhetsledere)

  Østre Toten kommune  (mediehåndtering virksomhetsledere)
  NDD (Norsk Dental Depot)
  (teamutvikling – kundeservice)
  Frambu
  (lederutviklingsdag)
  Holmestrand kommune -barnehagestyrere
  (lederutvikling)
  Fredly barnehage
  (teamutvikling)
  Vågsøy kommune
  (lederutvikling)
  Overtannlegen på Hedemark
  (lederutvikling)
  Universitetet i Agder
  (årlig foredrag på videreutd. helsepersonell)
  BMB Barnehage
  (teamutvikling, rekruttering og coaching)

  Andre referanseprosjekt (prosesser, hele dager og foredrag)
  (For ordens skyld – her står ikke kunder hvor oppdraget har vært konflikthåndtering)
  NAV Nordre Vestfold

  NAV Forvaltning Vestfold
  NAV Arbeidslivssenteret Vestfold
  NAV Holmestrand
  Akershus Fylkeskommune
  Vestfold Fylkeskommune
  Hole Ungdomsskole
  HELFO Vestfold
  HELFO Østfold
  Oslo Kommune
  Østre Aker Prosti

  AS3 Company 
  Var i litt over 10 år knyttet til AS3 Companye hvor jeg ble innleid på prosjektbasis som prosjektleder, Executive coach og rådgiver. Mye individuell oppfølging av ledere og medaribedere i omstillings- og nedbemanningsprosesser i en rekke ulike virksomheter og bransjer (bank, forskning, it-selskap, ingeniørvirksomheter, mediekonsern, forsikring, forretningsutvikling, klesbransjen m.flere.)

  Endringsbistand: Prosjektledelse, kurs for ledergrupper, oppfølging av enkeltledere ved sluttpakkeprosesser innen uike virksomheter. På grunn av min mediebakgrunn, har dette ofte blitt innen mediekonsern. Noen av kundene:
  Skagerak Energi, Egmont Publishing, TV 2, Amedia, VG, Dagbladet, Aller-konsernet, Hjemmet Mortensen.

  Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse)
  kurs innen ulike tema over hele landet.