• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

  • Ledergruppen – startsted for gode resultat

    Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning

    Å lede er en krevende balansegang mellom å motivere, nytenke og levere. Oppdraget er å vise vei og ta kloke avgjørelser i de viktige øyeblikkene. Ledergruppens samspill og handlekraft er avgjørende for å nå virksomhetens mål. 

    Ranveig R. Saaghus jobber med lederutvikling

    SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr en kombinasjon av fellesdager og individuelle samtaler over tid. Når lederne bevisstgjøres individuelt og som gruppe, gir det raskt ringvirkninger i virksomheten. Ved å lære om ledelse på en felles arena, utvikler gruppen et felles tankesett rundt lederskap. Refleksjon og diskusjon med økt åpenhet, ender ofte med nødvendige  justeringer for ledergruppen og den enkelte. Det faglige stoffet utvikles i samarbeid med oppdragsgiver for å sikre at lederutviklingen  tilpasses virksomhetens behov i nåtid og fremtid.