Startsted for gode resultat

Ledergruppens samspill og handlekraft er avgjørende for å nå virksomhetens mål. Å lede er en krevende balansegang mellom å motivere, utvikle, nytenke og levere.  Oppdraget er å vise vei og ta kloke avgjørelser i de viktige øyeblikkene. 

Ranveig R. Saaghus jobber med lederutvikling

 

SAAGHUS kurs & foredrag jobber med ledergrupper i et halvt eller et år. En kombinasjon av fellesdager og individuelle samtaler styrker ledergruppen som gruppe og lederne enkeltvis.

METODE og TID 

A: Fire eller flere fellesdager
B: Fem eller flere individuelle coachinger

Det faglige stoffet utvikles i samarbeid med oppdragsgiver for å sikre at lederutviklingen  tilpasses virksomhetens behov i nåtid og fremtid.

VERDIEN  og UTBYTTE

Når lederne bevisstgjøres individuelt og som gruppe, gir det raskt ringvirkninger i virksomheten.

  • Ved å lære om ledelse på en felles arena, utvikler gruppen et felles tankesett rundt lederskap.
  • Samhandlingen styrkes og korrigeres i over tid
  • Lederne jobber med aktuelle problemstillinger og gruppe-dynamikk.
  • Felles refleksjon og diskusjon styrker fellesskapet og bygger robust samhandling og kunnskap om lederkollegenes faglige og personlige styrker.
  • Individuell coaching gir mulighet til å jobbe med egen utvikling, case i eget team, egen samhandling i ledergruppen og utviklingsbehov som er satt opp for den enkelte i forkant.
  • Underveis blir nødvendige  justeringer for ledergruppen og den enkelte oppdaget og kan følges opp i en  hensiktsmessig form.