Ranveig R Saaghus portrett 1 2020

Referanser

Ønsker du å høre andres erfaring? Be om referansepersoner hos aktuelle kunder ut fra hvilket opplegg du vurderer. Se egen fane med kunder.

  • lederutvikling
  • teamutvikling
  • prosesser med konkret bestilling i team eller ledergrupper
  • endringsprosesser/omstilling
  • konkrete tema (kursdager)
  • konflikthåndtering
  • oppdrag på vegne av styret

Send en mail til ranveig@saaghus.no   og skriv hva du ønsker referanser på.

Referanser fra ulike oppdrag:

LEDER-COACHING:

Lise Wåden Tandberg (skatteoppkrever Re, Holmestrand og Hof)
Da jeg som ansvarlig leder var i mål med etableringen av felles skatteoppkreverkontor for kommunene Hof, Holmestrand, Re og Stokke med svært gode resultater følte jeg en slags tomhet. Er det ingen nye utfordringer? Hva skal jeg gjøre nå?  Å ta kontakt med Ranveig var det lureste jeg hadde gjort på lenge.
Hennes coaching-samtaler hjalp meg til å reflektere og bli bevisst på hva jeg ønsket som leder. Resultatet ble er erkjennelse som ga tilfredshet og indre ro. Samtidig ble jeg bevisst på hva jeg måtte gjøre i lederhverdagen for å prestere og være fornøyd.
Jeg har også benyttet  Ranveigs til foredrag og kurs, og vil fremheve hennes gode måte å formidle budskapet på. Om tema er motivasjon og arbeidsglede eller endringer og omstillinger, engasjerer hun og gir oss kunnskap og refleksjoner som har vært til stor nytte videre. Ranveig setter i gang nyttige tankeprosesser hos deltakerne og starter konstruktive meningsutvekslinger hvor alle blir med.

Marit D. Mikkelsen, Avdelingssjef Avdeling for sykepleie Medisinsk klinikk:
Jeg har vært til individuell samtale hos Ranveig flere  ganger og opplever at hun klarer å få meg til å forstå mine reaksjoner og handlingsmønstre, slik at jeg innser hva jeg må gjøre for å endre meg.  Hun innbyr til tillit og jeg opplever å bli respektert.

Kjersti Moen (redaktør Norsk Ukeblad- Egmont Publishing)
Ranveig stiller gode spørsmål som fører til viktige refleksjoner og gjør meg tryggere i lederrollen. For meg har det vært godt at hun når jeg ber om det, foreslår ulike løsninger jeg kan vurdere om passer inn i min situasjon. Ranveig har en spesiell evne til raskt å forstå situasjoner jeg beskriver og deretter finne inngangen og formuleringer som fungerer. Jeg har hatt stor nytte av å kunne ringe til Ranveig når jeg trenger innspill.

Astrid Tone Kvale (konduktørleder NSB)
Jeg begynte å reflektere over egen atferd og lærte mye om å være bevisst på den jeg prater med. Ranveig har lært meg hvor viktig det er å sjekke ut egne oppfatninger og avsjekke om informasjon har nådd frem. I alle samtaler sørget hun for at vi var innom nyttige tema som utfordret og utviklet meg. Jeg kunne komme til samtalen med vondt i hodet, og gikk ut med ny energi. I tillegg har vi som ledergruppe fått innsikt i en del nyttige verktøy for å kommunisere og skape relasjoner til medarbeidere. Det var nyttig å bli minnet om at samtalen er en arena hvor begge skal lykkes og hva som ligger i det.

Knut H. Mikalsen (Manager e-learning development, Seagull Maritime AS)
Det beste har vært å se lederhverdagens utfordringer i et nytt perspektiv med fokus på hva jeg selv må endre for å endre situasjoner rundt meg. Samtalene med Ranveig og alle spørsmålene hennes, har vært avgjørende for min utvikling som leder. Den første tiden lærte jeg utrolig mye.  Jeg har blitt kjent med meg selv og blitt klar over sider jeg ikke har reflektert over før. Underveis har jeg justert meg og blitt mer bevisst rollen som leder og mine muligheter. Det har vært viktig for meg å bli utfordret på å forstå min effekt på andre, og deretter se hvilke muligheter som åpner seg når jeg ser meg selv litt utenfra.

Odd Rui (Medeier/faglig leder i Murmester Dag Arne Nilsen – 40 ansatte)
I jevnlig samtaler over flere år med Ranveig har jeg gjort store oppdagelser i forhold til min egen lederstil. Sammen med Ranveig jobbet jeg med en endring jeg er veldig glad for at jeg har vært igjennom. Det ble starten på en positiv endring som medarbeiderne fortsatt gir god tilbakemelding på. Jeg lærte verdien av å jobbe med å forstå medarbeiderens behov og opplevelse. I dag merker jeg godt at jeg har en mye bedre dialog med de ansatte. Resultatet er at vi øker effektivitet og trivsel i jobbhverdagen når vi lettere snakker sammen. Vi slipper unødvendige misforståelser, og jeg er sikker på at vi unngår små konflikter som lett kunne skapt trøbbel og mistrivsel. Så min oppfordring er: Snakk med medarbeiderne dine, forsøk å finne ut hva de tenker og hvordan de har det. Da er det enklere å gi beskjeder som fører fram.

Ledere innen helse-sektoren:
«Ranveig har en troverdig og ivaretakende tilnærming samtidig som hun utfordrer deg som leder. Ved spørsmålene sine får hun frem ulike nivåer og dimensjoner og løfter frem ledelse som noe mer og annet enn administrasjon/management. Dialogene og samtalene løfter frem og tydeliggjør ledelsens kjerne. Jeg har blitt mere bevisst på det etiske ansvaret som leder, for enkeltmennesket og institusjonen.»

«Det jeg satte mest pris på med Ranveig, var at hun var direkte uten at det føltes ubehagelig. Når vi snakket om sider jeg måtte forbedre, hadde hun en unik evne til å lytte seg frem til hvordan hun kunne vise meg veien og motivere meg til endring. Etter hvert merket jeg at jeg løste situasjoner, samtaler og oppgaver på en annen måte som ga oss bedre resultat.»

«Jeg kom til Ranveig nærmest utbrent. Det ble mange tårer underveis – det var befriende og klargjørende. Vi jobbet grundig med årsaker og hun viste meg hvordan jeg kan gjenkjenne symptomer på hva som skjer når jeg tar dårlige valg eller låser meg igjen. Det har vært uendelig verdifullt som et verktøy jeg kan bruke videre og bruker videre. Samtalene med Ranveig gjorde at jeg begynte å se muligheter jeg ikke hadde sett før.»

LEDERUTVIKLING:
Prosessdager med ledergruppe:
Kunde: Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
Oppdrag: Lederutvikling, teamutvikling - endringsledelse og daglig ledelse (i tillegg coachet sykepleiere mtp å minske slitasje i krevende tider) 
Kari Anne Tranborg,
enhetsleder Diakonhjemmet Sykehus:
Ranveig er en klok og veldig kompetent veileder som evner å se og møte personene der de er i øyeblikket. Ranveig har en helt spesiell evne til å få frem refleksjon. Hun er god til å nå inn til alle, evner å skape trygghet og en god atmosfære rundt seg.
Ranveig treffer spot on stort sett alltid. Både i coaching og veiledning i lederteam har vi hatt stor nytte av Ranveig. Hun er god til å tune seg inn på behovet vårt, se situasjonen og lage spesiallaget opplegg for oss som passet godt i vår situasjon. Vi lærte mye om hvordan vi skulle organisere oss, jobbe sammen. I prosessen lærte vi hverandre bedre å kjenne, ble ærligere i vårt samarbeid og forsto at tilbakemeldingene gjør oss bedre. Vi ble rett og slett mindre redd for å såre hverandre. I samarbeid med Ranveig har jeg og teamet mitt gjort oppdagelser og erkjennelser som kommer godt med videre i vår jobb.

Prosessdager med ledergruppe:
Kunde: Sentralsykehuset i Vestfold
Oppdrag: Lederutvikling - endringsledelse og daglig ledelse:
Marit D. Mikkelsen, Avdelingssjef Avdeling for sykepleie Medisinsk klinikk:
Jeg har hatt den glede å samarbeidet med Ranveig både som underviser/ veileder en dag med vår ledergruppe (10 personer) og i individuelle samtale med meg. Tilbakemeldingen fra lederne er unison: Dette er den beste samlingen de har hatt om ledelse, og at de er blitt en mer sammensveiset gruppe etter denne dagen. Hun har et behagelig vesen, er kunnskapsrik, og evner å trekke  frem de områdene som er relevante og viktig å snakke om for gruppen. Hun får deltagerne til å reflektere over aktuell problemstillinger slik at det faktisk fører til erkjennelse og endring. Hun bidro til at det er blitt en bedre forståelse av hvor viktig det er at ledergruppen har «teamfølelse» og støtter hverandre. Alt dette selv om det var kun en dag.

Morten Tønnesen, Seksjonsleder Akuttseksjonen:
Jeg har hatt gleden av å møte/ høre/ delta på Ranveigs kurs/ foredrag 3 ganger og aldri blitt skuffet – og jeg er i utgangspunktet skeptisk. Ranveig klarer på en varm og inkluderende måte å få alle i gruppene med fra starten og alle må bidra – noe som ikke bestandig er tilfellet med andre foredrag. Hun er godt forberedt og har tydeligvis gjort god research av gruppen hun skal snakke med/ til. Dessverre har hun ikke fått tid til å drive alle prosessene med oss deltagere i etterkant, men alle vi seksjonsledere som har deltatt har et ønske om at Ranveig skal bidra videre i gruppen. Til tross for dette har Ranveig allerede fått meg som leder mer oppmerksom på viktigheten av å ansvarliggjøre ansatte i ulike prosesser – både de positive og de mer negative medarbeiderne. Foredragene har lært meg å bli en bedre leder og dermed et bedre «meg», noe som er det viktigste jeg har lært i Ranveigs kurs og foredrag. Jeg kan anbefale Ranveigs metoder og tilnærming til prosessarbeid på det varmeste – og gleder meg til å treffe henne igjen på nye kursdager.

Prosessdager med ledergruppe:
Kunde: Kongsberg Kommune - helse- og omsorg
Oppdrag: Fokus på økt samhandling i møter og hverdagen.

Seksjonsleder Nils Martin Løwehr, Kongsberg Kommune:
Ranveig har ledet tre  dagssamlinger med ledergruppen hvor hovedoppgaven var å arbeide med samhandlingen. Styrken hennes er en umiddelbar evne til å vekke tillit. Hun er tydelig i sin formidling og god til å styre diskusjonen inn på situasjoner og vinklinger som går rett til kjernen på tema vi skulle jobbe med. En annen styrke er å gi alle oppmerksomhet og rom i gruppen, vi følte oss ivaretatt. Samtidig vegrer hun seg ikke for å være direkte, sette grenser og hanke oss inn når vi som enkeltpersoner eller gruppe fjerner oss fra tema. Med sin lune humor, erfaring og pedagogisk innsikt, var hun en fantastisk inspirasjon og motivator.

Totalkunde: Lederutvikling, rekruttering, strategi- og HR-bistand:
Kunde: Kjeldaas AS – entreprenør (ca. 95 ansatte)
Oppdrag siden 2014 - i 2018 utvidet avtale med en dag i uken.
Bedriften har siden 2014 vært i sterk vekst. Fulgt daglig leder med samtaler siden 2014. Jobbet med utvikling av ledergruppen og eiergruppen. Strategiarbeid, HR-bistand og intern-informasjon. Utvikling av nye ledere med fellesdager og fem individuelle samtaler for hver leder. Coaching og rådgivning for andre medarbeidere. Teambuilding ved oppstart på nye prosjekt og ved behov. Rekruttering.
Daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas:
Ranveigs styrke er at hun får til en  atmosfære og stemning i gruppen som gjør det trygt og ufarlig for hver enkelt å åpne seg og vise en unik  ærlighet.  Noe av det alle kommenterer er at det er lett å være åpne og ærlige hos Ranveig, både i de individuelle samtalene og i samlingene. Mange av lederne har hatt stort utbytte av å jobbe med konkrete case i lederhverdagen, og de har blitt tydelig utfordret på hva de må jobbe med for å utvikle seg som ledere. Som daglig leder ser jeg at flere har tatt tak i nødvendige situasjoner og har hatt utbytte av lederutviklingen. Samlingene har styrket samhold, økt kjennskap til hverandre, gitt viktig læring rundt samspill i ledergruppen, mellom ledere og med medarbeiderne. Vi har også ledd mye sammen. Ranveig blir raskt kjent med gruppen og enkeltpersoner, noe våre nye ledere også kommenterer. Hun har hele tiden relatert undervisningen til hverdagen vår. Jeg ser ikke hvordan jeg skulle klart å skape samme atmosfære på våre samlinger slik Ranveig har lykkes med. Der tar vi opp flere tema vi ellers aldri ville snakket om, tema som gjør oss bedre. Når team har utfordringer i samarbeid, bidrar Ranveig med å få teamet til å snakke om det som utfordrer og finne en bedre vei videre. 

ARBEIDSMILJØ
Inger Michelsen
(leder NAV Holmestrand)
Vi har hatt  foredraget "Godt arbeidsmiljø er ferskvare" som en oppstart til vårt arbeid om arbeidsmiljø og nærvær. Det er så mange som har sagt at hun virkelig gav dem noe å tenke på. Kjempebra. Vi ønsket at det ble fokus på hva som skal til, og at ansatte skulle få noen verktøy som grunnlag for egne vurderinger. Vi hadde stort utbytte av foredraget og ansatte gav tilbakemeldinger om at de synes det hadde vært meget nyttig og at det hadde gitt grunnlag for refleksjon. I etterkant ble det  enklere for flere å komme fram med gode tiltak å jobbe med i forhold til nærvær.

Dag Hunskaar (tidl. leder NAV Arbeidslivssenter Vestfold)
Vi har benyttet Ranveig R. Saaghus i arbeidet med arbeidsmiljø og i forbindelse med fokus på åpen, ærlig og god dialog i en kollegagruppe.
Hun er en god foredragsholder og en god prosessveileder.   Vi har opplevd henne som faglig dyktig, og hun er tydelig og direkte på en vennlig og behagelig måte.   Hun setter seg raskt inn i problemstillinger og situasjoner og har en god evne til å drive prosesser fram mot et mål.  I situasjoner hvor gruppen var innom temaer som enkelte tydelig opplevde som ubehagelig, var Ranveig god til å trygge gruppen og den enkelte, slik at krevende situasjoner ble snudd til en arena for utvikling og forbedring. Hun er tillitvekkende og er god til å få mennesker til å reflektere rundt egen situasjon. Våre ansatte har gitt positive tilbakemeldinger i de anledninger vi har benyttet Ranveig, og jeg gir henne de beste anbefalinger – både som foredragsholder, sparringspartner og prosessveileder.

KONFLIKTHÅNDTERING:
Kunde er anonym. Dersom ønskelig, kan leder kontaktes.
Oppdrag: Konflikten i staben var sterk og fastlåst. Jeg jobbet med gruppen i en kombinasjon av 3 hele dager og individuelle samtaler med alle. Gjennom arbeidet løsnet noe av det fastlåste og samarbeidet ble enklere for alle.

Utdrag fra skriftlige evalueringer fra deltagere:
Dette har vært en nødvendig og nyttig prosess, og jeg har utviklet meg mye.
Min opplevelse er at staben har hatt stor utvikling i løpet av denne prosessen. Vi har gått fra en taus, kald og nesten fraværende kommunikasjon, til nå å kunne prate mer normalt sammen om arbeidsoppgavene.
Du har møtt hver enkelt av oss uten en forutinntatt oppfatning, uten å ta parti, uten å sette en i ”skammekroken”, uten å plassere skyld hos en.
Jeg har opplevd at du raskt har forstått utfordringene vi har stått i, og hatt en god tilnærming til hver enkelt av oss.
Du har utfordret oss til å arbeide med vår egen tilnærming til våre kollegaer på en utfordrende og lærerik måte. Underveis har du turt å stille krevende spørsmål.
Du har våget å utfordre hver enkelt av oss når vi har vært sammen i gruppa og i den individuelle samtalen. Det var utfordrende å bli speilet - samtidig har det i ettertid vært godt, og bidratt til en personlig utvikling for meg.

STABSUTVIKLING:
Kunde: Holmestrand Internasjonale Montessoriskole
Oppdrag: Skolen hadde høyt sykefravær. Etter et halvt års prosessarbeid var sykefraværet redusert fra 12 til 4 prosent.
Rektor/daglig leder Angelina Christiansen:
Ranveig har en personlighet som lett skaper tillit. Hun er ivaretagende på en måte som styrker den personen hun møter, og hun har evne til å få ulike personligheter til å åpne seg. Jeg har opplevd selv og vet at flere av våre ansatte opplevde seg sett og møtt, men også utfordret. Dette er en av Ranveigs styrker som jeg vil fremheve, evnen til å utfordre uten at dette bryter ned tillitt og trygghet. Hun er også tydelig og ærlig i sin tilbakemelding og gjør det i en form og med metoder som styrker oss ved å tydeliggjøre hva vi kan ta tak i og hvordan vi kan jobbe med det. I prosessen arbeidet Ranveig målbevisst og ledet prosessen med oppdraget hele tiden tydelig i fokus. Hun mestrer det kunststykke at alle føler seg personlig sett, samtidig som styret som oppdragsgiver fikk et profesjonelt og tydelig svar på sin bestilling.