Ranveig R Saaghus tilbyr individuell samtaleoppfølging

Medarbeider – individuell oppfølging

Å investere tid til å gjennomtenke ulike sider ved arbeidssituasjon, gir alltid gevinst. Du øker muligheten for å nå dine og virksomhetens mål. De fleste reflekterer frem økt motivasjon, handlekraft og presisjon. Sjansen er stor for at du opplever det samme.

Teamet er ikke det samme uten deg som med deg. Du og teamet ditt har nytte av at du reflketerer over ulike sider ved ditt medarbeiderskap. Hvem er du i teamet, og hvordan kan du bidra positivt for å oppnå resultat og godt samarbeidsklima?  Enda bedre er det om alle i teamet gjør seg tanker rundt roller, funksjoner, relasjoner, posisjoner, muligheter og hindringer.

Gjennom samtale og støtte, startes tanker rundt ønsket utvikling, og ikke minst mot, vilje og evne til å gjennomføre i et realistisk tempo.

  • Nyttige oppdagelser rundt egne arbeidsoppgaver, relasjoner og erfaringer gir oversikt og innsikt.
  • Refleksjon over tid rundt muligheter og hindringer, øker sjansen for å nå egne og virksomhetens mål.
  • En konfidensiell arena gjør det enklere å gå inn i prosesser med et ærlig og selvkritisk blikk.
  • Det kan være frigjørende å starte med løsningsfokus uten forpliktelse

METODE og TID

I praksis handler det om hjelp til å sortere i forhold til nåsituasjon og ønsket situasjon. Samtalen preges av spørsmål som skaper refleksjon og prosess fremfor råd – med mindre dette i spesielle situasjoner er et ønske. 

  • Antall samtaler og tidsperiode avtales med arbeidsgiver/hver enkelt.
  • I første samtale avklares fokusområder (eget skjema) for samtalene
  • Samtaler på 1,5 time