Lær å lede mennesker, firma og deg selv

DAGLIG LEDER: Dyktige fagfolk starter firma og leter etter gode måter å håndtere medarbeidere på. Lær å lede ulike personer og utvikle virksomheten. 

Kurs høsten 2021  - 2 kursgrupper - oppstart august og september

Kursdag kursgruppe 2

FAKTA:
Maks 8 deltagere
Påmelding fortløpende
Ved fulltegnet kurs settes du på venteliste

 

VELG MELLOM:
August - oktober
25. august, 7. september, 1. oktober, 15. oktober
September - november:
21. september, 12. oktober, 2 dager i november

Meld deg på: kurs@saaghus.no

DELTAGERES ERFARING:

"Hun kommer med mottrekk som fikk meg til å våkne"

Ranveig har stort nettverk som hun gjerne deler,
og det har satt fart i å utvikle firma vårt"

"Opplegget er variert. Det har har aldri vært kjedelig å høre på Ranveig "

 

DELTAGERES ERFARING: 


"Jeg oppdaget muligheter for firma jeg ikke hadde sett selv"

"Kurset har gjort meg mer motivert og glad"

"Ranveig har utfordret oss , men det har aldri vært ukomfortabelt"

Dette sier deltagerne 

Ole Kristian anbefaler DL-kurs WEB

 

"Kurset har gjort meg mer motivert og glad".

"Ranveig fanger raskt opp hvis vi er usikre på det vi lærer, og forklarer på en god måte."

Ole Kristian Skjørdal, daglig leder i tømrermester Skjørdal AS
Jeg er blitt mer bevisst på hvordan min yrkesstolthet påvirker meg i ulike situasjoner. Nå har jeg sett viktigheten av å være leder hele tiden, ikke bare arbeidsmaur på dagen og leder om kveldene.
Jeg har tatt steget videre og jobber grundig med vekst og kvalitet i alle ledd av bedriften min. Her har kurset gitt viktig påfyll. For meg har det vært både nytt og veldig nyttig å lære hvordan jeg skal lede medarbeiderne mine, og jeg bruker mye av det jeg lærte.
Vi har også fått utdelt materiell jeg allerede har hatt bruk for, blant annet når jeg skal forberede samtaler. Kurset har gjort at jeg har en klar plan for 2021 og årene videre.

 

Nils Terje Hanevold ambefaler DL-kurs WEB

 

"Jeg er glad Ranveig overtalte meg til å sette av tid"

"Hun kom med mottrekk som fikk meg til å våkne"

Daglig leder Nils Terje Hannevold, Hannevold Transport: 

Kurset har blitt viktigere enn jeg trodde. For meg var et
slikt opplegg noe helt nytt. Jeg har lært mange metoder det er enkelt å ta i bruk i en travel hverdag, og det fungerer. Jeg er mye mer bevisst på å lytte og snakke med gjengen fordi jeg allerede ser hva jeg får ut av det. Det tar ikke lang tid, og den tiden må jeg ikke lure meg til å tro at jeg ikke har. Etter første samtale tok jeg tak i situasjoner jeg er letta over at jeg fulgte opp. Ranveig forstår hverdagen vår og er enkel å snakke ærlig med.

 

Baard Helge Tronrud anbefaler DL-kurset WEB

 

"Ranveig har kasta oss ut i oppgaver som det har vært forløsende å gjennomføre"

"Hun er en god menneskekjenner, forstår hva vi må jobbe med og har en fin form å møte oss på"

Baard Helge Tronrud, daglig leder i Tronrud Betong
- Jeg har blitt flinkere til å lese folka mine og har forstått hva jeg må endre hos meg selv. På kursdagene har jeg vært litt utenfor komfortsonen, men lært at jeg klarer mer enn jeg tror.
Jeg har utviklet et mer bevisst syn på meg selv som leder og hva jeg må gå foran på. Jeg kan ikke bare fortsette å være en av gutta og fordele lederrollen litt på alle, men har forstått hvor viktig det er å være en tydelig leder, men på den lune måten.
Videre kommer jeg i enda større grad å jobbe konkret med omdømme, en enhetlig kultur og jeg vet hva jeg skal prioritere tid til dette vårhalvåret.
Ranveig ser hva hver enkelt må jobbe med og, det utfordrer hun oss på.

Flere erfaringer fra deltagerne lenger ned

Daglig leder-kurs

Lederrollen er krevende og blir ofte en ensom post.
Kurset er tilpasset daglige ledere som ønsker utvikling og
kanskje vekst for virksomheten og medarbeiderne.

Mål

Styrke deg som daglig leder i lederrollen slik at du finner
veien og formen til hvordan du kan bidra til at
medarbeidere utvikles, motiveres og utfordres.
Lykkes med grundig og gjennomtenkt strategi og
handlingsplan på kort og lang sikt. Du setter tydelige mål
for hvordan virksomheten skal fremstå og hva som er
veien dit. Et gjennomarbeidet opplegg gjør det enklere å definere og konkretisere bedriftens behov,
legge utviklingsplaner og finne metodene for å nå målene.

Kurset har to hovedtema

A: Lederutvikling - 2 dager
Viktig å vite og nyttige metoder for å lede, motivere og utvikle medarbeidere.

B: Bedriftsutvikling - 2 dager
Viktig å vite og nyttige metoder som bidrar til at bedriftens kultur og struktur bygges og utvikles.

 

Arbeidsform

  • Undervisning - konkret og folkelig
  • Refleksjon og diskusjon sammen med andre daglig ledere
  • Erfaringsdeling fra daglig leder-hverdagen
    Nettverksbygging fra ulike virksomheter
  • Coaching/veiledning (en i forkant og en i etterkant)
    En konfidensiell arena hvor du kan ta opp case og få nyttige tips og veiledning rundt oppgaver og medarbeidere

 

Kurs 2021

August-oktober
25. august, 7. september, 2 dager i oktober
September - november
21. september, 12. oktober, 2 dager i november

PÅMELDING

Til epost: ranveig@saaghus.no
Fortløpende - førstemann til mølla-prinsipp
(Venteliste ved fulltegnet kurs)

INNHOLD

4 kursdager (2: lederutvikling og 2: bedriftsutvikling)
2 coaching-samtaler – en ved oppstart og en ved avslutning    (kan bestille flere underveis om ønskelig)

Sted

SAAGHUS kurs & foredrag, Vestfold Næringspark, Holmestrand
(avkjøring 31 på E18)

Bentsrudveien 8B, 2 etg. (sørenden av Sundance-bygget)
NB: GPS kan villede

Tid

TID: 9-1530

Servering

Varm lunsj, kake og frukt

 

Tema

Lederutvikling
Daglig leder; rolle og form
Kommunikasjon, så enkelt og samtidig vanskelig
Om å bygge tillit, struktur og kultur
Å lede med individuelt blikk
Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne
Å lede er å motivere til utvikling og levering
Den nødvendige samtalen – hva og hvordan
Rekruttering og innfasing av medarbeidere

Tema

Bedriftsutvikling
Daglig leder – strategi og handlingsplan
Tanker og drømmer om fremtid og vekst
Kundeperspektiv og kundepleie
Merkevarebygging
Bedriftskultur
Sosiale medier - markedsføring

Christoffer anbefaler DL-kurs WEB

 

"Det har aldri vært kjedelig å høre på Ranveig. Opplegget er variert og jeg kan lett sitte en dag å få med meg alt"

"Ranveig har utfordret oss , men det har aldri vært ukomfortabelt"

Christoffer Bergsholm, daglig leder i At-bygg AS
Jeg har lært mye om å lede mennesker og forstått
hvordan jeg skal være som leder i ulike situasjoner. Nå tar jeg mer aktivt lederrollen fordi jeg har sett hvordan mye handler om min måte å håndtere situasjoner og mennesker på. Kursdagene har gjort at jeg vet mer om rollen min og hvordan jeg må jobbe og tenke hver dag. Jeg har fått mange tips om hva jeg kan gjøre for å utvikle og motivere medarbeiderne mine. Det har vært fint å møte andre i samme rolle og kunne drøfte situasjoner vi alle er kjent med.
I gruppa har jeg blitt kjent med andre og bedre kjent med meg selv.

Frode og Erik2

 

"Ranveig har stort nettverk hun gjerne deler"

"Jeg begynte å snakke og tenke annerledes"

Frode Hopstad og Erik Jensen –
daglige ledere i Hopstad & Jensen mur og flis AS
Erik: Ranveig har stort nettverk som hun gjerne deler,
og det har satt fart i å utvikle firma vårt. Jeg visste ikke at jeg trengte et slikt kurs. Nå er jeg mer bevisst som leder og begynt å tenke og snakke litt annerledes. Det gir gode resultat.
Frode: Firma og jeg som daglig leder har allerede stort utbytte av kurset, og jeg er tryggere. Jeg har lært hvordan jeg kan gjøre medarbeiderne mer selvgående.
Da jeg endret min måte å gi beskjed og snakke med
dem, ble de raskt mer selvstendig og mindre
misforståelser. Jeg har satt av mere tid til
medarbeiderne, men den tiden fikk jeg raskt tilbake.
For meg har det vært fint å lære gode spørsmål og metoder.

Egil Andersen anbefaler DL-kurset WEB

 

"Kurset har inspirert meg til å bli en bedre leder, og jeg vet mer om hva jeg må gjøre for å få det til"

Egil Andersen, daglig leder i Gardsbygg 
- Innholdet traff hverdagen min veldig bra! Jeg skjønner at jeg må gi slipp og bli mer bevisst på at jeg er leder og ansvarlig for å få ting til å skje. Nå er jeg tryggere på meg selv og hva rollen er, og tror jeg skal få til det jeg tidligere bare har tenkt på.
Jeg har satt meg konkrete mål, både for utvikling av
bedriften, meg selv og medarbeiderne. Veldig nyttig å lære om konfliktløsing og samtaleform i ulike samtaler. Nå er jeg veldig inspirert til å ta tak i konkrete saker og vet mer om hva og hvordan.
Ranveig er en vi lett ble trygge på å prate med. Hun forstår hverdagen vår og underviser på en måte
som gjør at jeg har fått med meg mye som jeg nå bruker.

Paal W anbefaler DL-kurs WEB

 

"Nå har jeg konkrete og spennende planer for vekst og oppdaget muligheter med firma jeg ikke hadde sett selv"

Paal Fehn Wilhelmsen, daglig leder ABT-bygg AS
Jeg kom til første samtale og lurte på hva vi skulle snakke om, men Ranveig stilte spørsmål som gjorde at jeg tenkte i helt nye baner. I første samtale lærte jeg noe jeg dro hjem og testet ut. Jeg begynte å jobbe på en ny måte, blant annet involverer og informerer jeg mer enn før.
Nå har jeg konkrete og spennende planer for vekst og muligheter med firma jeg ikke hadde sett selv. Samtalene og kurset trigget meg veldig positivt. Jeg har gjort små endringer i måten jeg forholder meg til de ansatte på og har planer for utvikling
som gjør at jeg allerede gleder til meg høsten!

Maria Bostrøm, skogsjef anbefaler DL-kurs WEB

 

" Jeg har blitt inspirert av å snakke om
muligheter jeg ikke har tenkt over før"

Maria Bostrøm, skogsjef for Selvik Bruk
Kurset har inspirert meg til å ta tak i meg selv og
oppgaver på en annen måte. Nå har jeg en tydelig plan med tydelig prioritering. Jeg følger opp medarbeiderne tettere og bedre. Jeg har lært å stille spørsmål og ser at det virker.
Ranveig er lett å snakke med, og i samtalene
kunne vi jobbe konkret med det som er tfordringer i min hverdag. Det har gitt meg konkret drahjelp i ulike problemstillinger.

Marius ambefaler DL-kurs WEB

 

"Jeg vet mer om hva jeg trenger for å trives som leder"

Marius Granli – daglig leder Anleggsgartner Kalager 
Kurset har gjort at jeg vet mer om hvordan jeg er og hvordan jeg utfører lederjobben min. Jeg har endret en del allerede. For meg har det blitt viktig å forstå hvordan de ulike medarbeiderne mine trenger meg for å utvikle seg.
Jeg har vært alt for stressa, og ser fordelen for firma og meg når jeg tar meg bedre tid. Nå vet jeg også mer om hva jeg trenger for å trives i jobben, og er blitt tryggere på hva jeg må gjøre for å utvikle både meg selv og firma videre.

Påmelding 

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Informasjonen vil kun bli brukt til å behandle din forespørsel.