Team - blikk på samspill og presisjon

Team som ærlig og åpent reflekterer rundt hvem de er alene og sammen, styrker samhold, øker måloppnåelse og gjennomslagskraft. 

Ranveig R. Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling

Godt arbeidsmiljø er ferskvare

INSPIRERENDE FOREDRAG:  Ærlig nærvær anbefales – det forebygger og reparerer. Et godt arbeidsmiljø skapes hver dag! Robust og raus samhandling bygges over tid. Det gir gode prestasjoner og trivsel.

Møte i Saaghus kurs & foredrag

Samarbeidsslitasje og konflikt

KARTLEGGING: Fastlåst samarbeid er en stor stressfaktor for medarbeidere og ledelse. Ved å bevisstgjøre alle på egne behov og eget bidrag kan negative mønstre erstattes. Da styrkes teamet og den enkelte.

Mad middle aged businesswoman have dispute with young Asian employee blaming for mistake in documents, female partners conflict arguing at business meeting, accusing in contract failure

Teamutvikling i krevende dager

KONFLIKTHÅNDTERING:  Når konflikt lammer samhandling og respekt, må alle bidra for å finne en god vei veidere. Metode: Kombinasjon av fellesdager og individuell coaching av leder og medarbeidere.

Møte hos Saaghus kurs & foredrag

Ledergrep i møte med konflikt

LEDERSTØTTE: Å lede i konfliktfylt terreng krever utholdenhet og klokskap. Valgene lederen tar kan forsterke eller løse opp.

Ledergruppe: Kursdag om konfliktens tre faser
Individuelt: Coaching og veiledning gir  lederen nødvendig støtte gjennom konfliktens ulike faser.