• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Om Ranveig Rønningen Saaghus

  Ranveig R Saaghus tilbyr individuell samtaleoppfølging

  Ranveig Rønningen Saaghus jobber prosessorientert i individuelle samtaler og fellessamlinger. Styrken hennes er å skape en trygg arena hvor refleksjon og utvikling  fører enkeltpersoner og team videre. Hun er utdannet journalist og har hatt ulike lederroller innen media. I  rådgiving og undervisning bruker hun blant annet sin kunnskap  og erfaring  om hvordan spørsmål gir oversikt,  bevisstgjør og utvikler. Hun er sertifisert Transition Coach, omstillingsrådgiver og karriererådgiver. Videreutdannet i konflikthåndtering og sertifisert i NEO-PI-3

  Lederutvikling

  Saaghus har siden 2001 vært samtalepartner for ledere på alle nivå. Hun jobber med enkelt-ledere og ledergrupper over tid. Konseptet som benyttes er ofte en kombinasjon av individuelle samtaler og fellesdager. I lederutvikling bruker hun også den anerkjente NEO-PI-3 personlighettesten for ledere som vil jobbe med individuell utvikling.  

  DIN LEDERPLATTFORM 

  Nytt konsept 2019 – 2 dagers dypdykk for små grupper med ledere fra ulike virksomheter. Høsten 2020 starter grupper med DEL 2. Les mer her: https://saaghus.no/alede-er/

  Teamutvikling

  Saaghus arbeider med team i ulike faser fra normale dager til utfordrende dager. Teamutviling kan være en del av omstillingsprosesser, utvikling og samkjøring av nye team eller team i fastlåste situasjoner. Saaghus tilbyr teamprosesser som kjøres over tid eller enkeltdager med fokus på ulike tema. (se egen oversikt)  oppdrag går hun inn og kartlegger og legger til rette for eventuell nødvendig endring og utvikling i etterkant. 

  Individuelle samtaler

  Saaghus har siden 2001 fulgt ledere og medarbeidere individuelt over tid. Innholdet i samtalene varierer mellom:  Karriererådgiving, individuell utvikling, støtte i en utbrentfase, avklaringer i forhold til jobbsituasjon, valg av rolle, konflikthåndtering etc. 

  Endring og omstilling

  Saaghus er  sertifisert Transition Coach, omstillings- og karriererådgiver, og var i flere år engasjert som rådgiver, executive coach og prosjektleder hos AS3 Company fra 2001-2010. De siste årene har hun bistått i mange endringsprosesser via eget firma, blant annet i store omstillingsprosesser hos  TV2, Egmont Publishing, Skagerak Energi og Trainor Elsikkerhet.  bidrar over tid med rådgivning, kurs og coaching gjennom hele endringsprosessen eller holde dagskurs om endringsledelse.

  I AS3 hadde hun prosjektledelse og kundekontakt i  flere omstillings- og nedbemanningsprosesser, blant annen i VG, Dagbladet, Aller-konsernet og Hjemmet Mortensen. I forkant av endringene, holdt hun kurs for ledergruppene og fulgte opp lederne individuelt underveis. Hun var også rådgiver i flere andre store endringsprosesser for AS3 Company.
  I eget firma har hun ulike kurstitler innen omstilling med målgrupper som ledere og team.

  Arbeidsmiljø, bedriftskultur og konflikthåndtering

  Saaghus bistår i prosesser som forbedrer og styrker arbeidsmiljø og samhandling. Når konflikten er et faktum benytter hun en tilnærming som utfordrer, rydder og styrker den enkelte, teamet og ledelsen.  Våren 2014 tok hun eksamen i konflikthåndtering ved MF. 

  Sertifisert Transition Coach

  Saaghus er sertifisert via AS3 som har valgt en europeisk tilgang til coaching, representert ved EMCC. EMCC har de høyeste profesjonelle krav til coachenes utdannelse, læring og oppfølging og representerer både forskere, oppdragsgivere og kunder.

  NEO-PI-3

  Saaghus er sertifisert i den anerkjente NEO-PI-, en personlighetstest som bygger på 5 faktor modellen (Big Five) 

  Karriereveiledning

  Saaghus er sertifisert omstillings- og karriererådgiver og bistår enkeltpersoner og grupper på vei mot ny jobb. Hun har også god erfaring med å arbeide med studenter i forkant av valg av utdannelse