Ranveig R Saaghus - ute 5 - tenkende

I 2001 startet Ranveig Rønningen Saaghus eget firma. Hun jobber prosessorientert i individuelle samtaler og fellessamlinger. Styrken hennes er å skape en trygg arena hvor hun utfordrer til refleksjon og ærlig dialog som fører enkeltpersoner og team videre.

  • Arbeidet med lederutvikling siden 2001
  • Utdannet journalist: 15 års medieerfaring i radio, TV, avis og ukepresse - også lederroller. I  rådgiving og undervisning bruker hun blant annet kunnskap  og erfaring  om hvordan spørsmål gir oversikt,  bevisstgjør og utvikler.
  • Sertifisert Transition Coach, omstillingsrådgiver og karriererådgiver (AS3 Company) 
  • Videreutdannet i konflikthåndtering
  • Sertifisert i personlighetstesten NEO-PI-3

Lederutvikling

Saaghus har siden 2001 vært samtalepartner for ledere på alle nivå. Hun jobber med enkelt-ledere og ledergrupper over tid. Konseptet som benyttes er ofte en kombinasjon av individuelle samtaler og fellesdager. I lederutvikling bruker hun også den anerkjente NEO-PI-3 personlighettesten for ledere som vil jobbe med individuell utvikling.  

DIN LEDERPLATTFORM 

Etter 18 år med lederutvikling etablerte Saaghus DIN LEDERPLATTFORM i 2019; et 2 dagers dypdykk for maks 6 ledere fra ulike virksomheter. Høsten 2020 møttes en av gruppene til premieren på MODUL 2.
Les mer her: https://saaghus.no/lederplattform

Daglig leder-kurs

Dyktige fagfolk starter firma og leter etter gode måter å håndtere medarbeidere på. På kurset gis kunnskap og veiledning om å lede mennesker og utvikle virksomhet. 

Les mer her: https://saaghus.no/daglig-leder-kurs/

Teamutvikling

Saaghus arbeider med team i ulike faser fra normale dager til utfordrende dager. Teamutviling kan være en del av omstillingsprosesser, utvikling og samkjøring av nye team eller team i fastlåste situasjoner. Saaghus tilbyr teamprosesser som kjøres over tid eller enkeltdager med fokus på ulike tema. (se egen oversikt)  oppdrag går hun inn og kartlegger og legger til rette for eventuell nødvendig endring og utvikling i etterkant. 

Individuelle samtaler

Saaghus har siden 2001 fulgt ledere og medarbeidere individuelt over tid. Innholdet i samtalene varierer mellom:  Karriererådgiving, individuell utvikling, støtte i en utbrentfase, avklaringer i forhold til jobbsituasjon, valg av rolle, konflikthåndtering etc. 

Endring og omstilling

Saaghus er  sertifisert Transition Coach, omstillings- og karriererådgiver. De siste årene har hun bistått flere virksomheter i omstilling og nedbemanning. Kunder som Cappelen Damm, TV2, Egmont Publishing, Skagerak Energi og Trainor Elsikkerhet og Danfoss har benyttet Saaghus.
Hun bidrar med rådgivning, kurs og coaching av ledere gjennom hele endringsprosessen eller holder dagskurs om endringsledelse.

Fra 2001-210 var hun engasjert som rådgiver, executive coach og prosjektleder hos AS3 Company fra 2001-2010.
I AS3 Company var hun med fra oppstarten i Norge, og hadde prosjektledelse og kundekontakt i  flere omstillings- og nedbemanningsprosesser, blant annen i VG, Dagbladet, Aller-konsernet og Hjemmet Mortensen.

Arbeidsmiljø, bedriftskultur og konflikthåndtering

Saaghus bistår i prosesser som forbedrer og styrker arbeidsmiljø og samhandling. Når konflikten er et faktum benytter hun en tilnærming som utfordrer, rydder og styrker den enkelte, teamet og ledelsen.  Våren 2014 tok hun eksamen i konflikthåndtering ved MF.

Sertifisert Transition Coach

Saaghus er sertifisert via AS3 som har valgt en europeisk tilgang til coaching, representert ved EMCC. EMCC har de høyeste profesjonelle krav til coachenes utdannelse, læring og oppfølging og representerer både forskere, oppdragsgivere og kunder.

NEO-PI-3

Saaghus er sertifisert i den anerkjente NEO-PI-, en personlighetstest som bygger på 5 faktor modellen (Big Five)