Ranveig R. Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling
DAG1d DIN LEDERPLATTFORM
Ranveig R. Saaghus tilbyr lederutvikling individuelt og for grupper
Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning
Ranveig R. Saaghus tilbyr lederutvikling for enkeltpersoner og ledergrupper
Ranveig R Saaghus - på vei ut 2
Ranveig R. Saaghus tilbyr kurs innen ledelse, endring, samspill og veiledning

Kurstitler

Innholdet tilpasses relevante problemstillinger for virksomheten i dialog med kunden. Ved å spesialdesigne kurset ut fra kundens ønsker og behov, konkretiseres nødvendige endringer allerede på kursdagen. 

Kursene holdes fortrinnsvis i lokalene hos SAAGHUS kurs & foredrag (med lunsjservering og kake). 

Be gjerne om tilbud! Ta kontakt om et tema dere ønsker spesialdesignet for deres virksomhet. 

Send forespørsel til: ranveig@saaghus.no

 

LEDELSE:

 • "Motiverende ledelse - hva skal til?"
 • "Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne"
 • "Kloke ledergrep før, under og etter endring"
 • "Hvem er du i møte med teamet ditt?"
 • "Medarbeidersamtalen - avgjørende forberedelser og bevisst gjennomføring"
 • "Ledelsens tre U'er - nøklene som skaper endring"
 • "Å lede når medarbeiderne møter sorg og kriser" (se nedenfor)
 • "Møtestruktur – viktig for gode resultat på bunnlinja"
 • "Ledelse med innsikt og utsikt"

KONFLIKTHÅNDTERING:

Bidrar ved ulike faser rundt konflikt i stab/team eller mellom enkeltpersoner. Holder også foredrag og kurs med fokus på å fange opp, forebygge og håndtere de ulike fasene fra samarbeidsutfordringer til konflikt.

"Før konflikten rammer"
Innblikk i faresignaler, fokus på hvordan man kan observere og aksjonere. Litt om hva som kjennetegner konflikter, hvordan man avdekker og tanker om kloke veier videre. Kort om konfliktskapende personer.

ENDRINGER

Flere av temaene kan vinkles for grupper med ledere, tillitsvalgte eller medarbeider.
SAAGHUS kurs & foredrag bistår også ledelsen med rådgiving før, under og i etterkant av endringsprosesser. Underveis er det gjerne naturlig å følge opp ledere og/ eller medarbeidere individuelt. Dette er samtaler SAAGHUS kurs & foredrag kan gjennomføre.

 • "Når endringer skaper indre og ytre reaksjoner"
 • "Kloke ledergrep før, under og etter endring"
 • "Når endringer endrer hverdagen"

VEILEDNING

"Når gode spørsmål skaper prosess" 
Læring om hva som er gode prosess-spørsmål og øvelse i å bruke dem.

"Når omveien blir snarveien - og omvendt"
Grep og kloke veivalg for å skape effektiv læring og utvikling for den enkelte.

"Samtalen -  arena for å utfordre og utvikle" 
Kunnskap om ulike samtalenøkler og øvelse i å bruke dem.

"Å se medarbeideren med forstørrelsesglass"
Veien til å forstå hver medarbeiders potensiale, personlighet og faglighet

"Tre dialogmodeller på veien"
Læring og praktisk øvelse i ulike dialogmodeller som kan benyttes i mange slags samtaler

TEAM

"Hvem er du i teamet - og hva gjør du med det?"
Om å forstå, foredle og bevisst bruke eget potensiale

"Teamets roller - hvem er vi alene og hvem er vi sammen?"
Dersom ønskelig kan teamet ta en test (NEO-PI-3)

"Styrkeøvelser for teamet"
Bevisstgjøre alle i teamet på individuelle styrker og teamets styrker. Deretter fokusere på hva som skal til for å benytte og utvikle teamets samlede potensiale.

"Å velge veien videre..."
Oppdagelsesferd i muligheter og hindringer for å gjøre kloke valg på kort og lang sikt.

SAMSPILL og KOMMUNIKASJON

"Godt arbeidsmiljø er ferskvare"
Veien til et godt arbeidsmiljø starter hos hver enkelt. Et foredrag med konkrete beskrivelser og tips om å vedlikeholde det som fungerer og justere det som bør bli bedre.

"Du + jeg + vi to"
Hovedfokus på å forstå teamets kjemi som grunnmur for effektiv kommunikasjon

"Kommunikasjon - så enkelt og så vanskelig"
Innsikt i kommunikasjonens  form, effekt og ikke minst de ubrukte mulighetene.

"Arbeidsglede og ærlig nærvær"
Veien til arbeidsglede starter med mot til å gå tett på - deg selv og de andre

SORG og LIVSKRISE

Ranveig Rønningen Saaghus mistet i 2001 sin 2-årige sønn brått. I etterkant har hun vært engasjert i sorgarbeid ved å lede sorggrupper, følge opp enkeltpersoner og holde foredrag. I tillegg til å gi generell kunnskap, er hun ærlig og personlig der det gir læring for andre.

"Sorgen er veien videre" 
Foredrag eller kursdag om hva som skjer når livskrisen inntar livet. Om veien videre, alle tap underveis, om livet som endevendes og må bygges på nytt.

"Å lede når medarbeidere møter sorg og krise"
Når livskriser rammer brått, er det en betydelig mental og fysisk påkjenning. Ledere har en viktig rolle når medarbeidere skal finne tilbake til hverdag og arbeidshverdag. Tanker om kloke ledergrep inn mot medarbeideren og kollegafellesskapet.

"Å være medmenneske når livskrisen rammer" 
Innblikk i hva som skjer med mennesker i livskriser. Tanker og konkrete tips om hvordan hver enkelt kan støtte. Hovedbudskap: Alle kan bidra!