SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr kurs innen teamutvikling

Tema kursdag

Tema velges som en enkel kursdag eller en del av lederutviklingen.

Ønsker du utfyllende informasjon, send dine spørsmål til kurs@saaghus.no

LEDELSE

  • "Motiverende ledelse - hva skal til?"
  • "Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne"
  • "Kloke ledergrep før, under og etter endring"
  • "Hvem er du i møte med teamet ditt?"
  • "Medarbeidersamtalen - avgjørende forberedelser og bevisst gjennomføring"
  • " Ledelsens tre U'er - nøklene som skaper endring"
  • " Ledelse med innsikt og utsikt"

VEILEDNING

"Når omveien blir snarveien - og omvendt"
Grep og kloke veivalg for å skape effektiv læring og utvikling for den enkelte.

"Samtalen som arena for å utfordrer og uttvikler"
Kunnskap om ulike samtalenøkler og øvelse i å bruke dem.

"Å se medarbeideren med forstørrelsesglass"
Arbeide med å forstå den enkelte medarbeiders potensiale, personlighet og faglighet

"Tre dialogmodeller på veien"
Læring og praktisk øvelse i ulike dialogmodeller som kan benyttes i mange slags samtaler