SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr kurs innen teamutvikling

Endring

Innholdet tilpasses relevante problemstillinger for virksomheten i dialog med kunden.

Ønsker du utfyllende informasjon om de ulike temaene, send en mail til kurs@saaghus.no

ENDRING

Flere av temaene kan vinkles for grupper med ledere, tillitsvalgte eller medarbeider.

SAAGHUS kurs & foredrag bistår også ledelsen med rådgiving før, under og i etterkant av endringsprosesser. Underveis er det ofte naturlig å følge opp ledere og/ eller medarbeidere individuelt. Dette er samtaler SAAGHUS kurs & foredrag kan gjennomføre.

  • "Når endringer skaper indre og ytre reaksjoner"
  • "Kloke ledergrep før, under og etter endring"
  • "Når endringer endrer hverdagen"