Ledelse gir ringvirkninger

Lederhverdagen er hektisk. En bevisstgjort leder flytter mange i riktig retning. Å satse på lederne er å satse på alle. 

Ranveig Saaghus
www.nordsveenfoto.no

Samhandling og personlig utvikling

LEDERGRUPPEN: Skreddersydd opplegg styrker og utvikler gruppen og enkeltledernes samhandling og måloppnåelse.

Kursdag kursgruppe 2

Bedriftsledelse i alle slags dager

DAGLIG LEDERE: Lederrollen er krevende og kan oppleves ensom. Inspirasjon og kunnskap om å utvikle medarbeidere og bygge virksomheten.

Ranveig Saaghus
www.nordsveenfoto.no

Veien til kvalitet

COACHING: Samtaler på konfidensiell arena øker muligheten for å lede gode prosesser, oppnå treffsikre resultat og holde egen motivasjon oppe.

Din lederplattform, Saaghus kurs og foredrag, Granavolden

Tid til egen refleksjon

DIN LEDERPLATTFORM: Savner du tid til å gjennomtenke  valg i møte med bedriftens mål og ulike medarbeidere? To dager som garantert gir utbytte.