Ranveig R Saaghus - godt humør 1

Kunder

Her oversikt over kunder som kan dele erfaringer fra å benytte SAAGHUS kurs & foredrag.
Be om kontaktdata på e-post: ranveig@saaghus.no

NOEN av mine kunder (referansepersoner kan kontaktes):
ULIKE VIRKSOMHETER:
Kjeldaas Entreprenør
(fast kunde siden 2014 - lederutvikling, teamutvikling, strategibistand og bygge langånd/samarbeid)
WA-gruppen
(lederutvikling)
Hydro Aluminium Rolled Products AS
(lederutvikling, coaching, samhandling m.m.)
SPEIRA (tidligere HYDRO Holmestrand)
(lederutvikling, coaching, samhandling m.m.)
Kongsberggruppen (lederutvikling)
ALT installasjon (lederutvikling)
Andebu Sparebank
(lederutvikling over tid)
Kjell Foss  AS (lederutvikling for ledergruppen og alle ledere)
Brødrene Dahl (lederutvikling)
NLI Engineering Oil & Gas(endringsledelse)
Trainor Elsikkerhet
(lederutvikling, coaching og endringsbistand)
NSB (lederutvikling over tid)
Danfoss (endringsbistand)
Vacon (teamutvikling, lederstøtte, medarbeidersamt. og rekruttering)
Seagull (lederutvikling og coaching i 4 år)
Tannpleierklinikken AS (teamutvikling)
Askjems Campingsenter AS (nå¨FERDA) (teamutvikling m.m)
Monark AS (lederutvikling)
DEIF (teamutvikling og lederutvikling)
Vestfoldmuseene (leder- og teamutvikling)
NAP - Nordisk Aviation Products AS (lederutvikling)
Skagerak Energi (lederstøtte: kursdager og coahing. Endringsbistand)
Festivalkontoret (lederutvikling og teamutvikling)
NDD (Norsk Dental Depot) (teamutvikling - kundeservice)
Frambu (lederutvikling)
Østre Aker Prosti (endringsbistand og dagssamling)
Tønsberg kirkelige fellesråd (samhandling, coaching og endringsbistand)
Sandefjord kirkelige fellesråd (samhandling og teamutvikling)
Tunsberg Bispedømme (teamutvikling og andre oppdrag i flere staber)

MEDIA:
TV2 -bistand over tid  (omstilling, endring, lederstøtte, coaching )
Egmont Publishing  bistand over tid  
(omstilling, endring, lederstøtte, coaching)
Cappelen Damm og Tanum-bokhandlerne - bistand over tid 
(endringsbistand)
(Gjennom 10 år  fra 2001-2011 vært tilknyttet AS3 Company. I denne tiden prosjektleder for endringsprosesser i Hjemmet Mortensen, Aller-konsernet VG og Dagbladet) 

KULTUR:
Festivalkontoret
(Film fra Sør, Oslo Pix mm) (team- og lederutvikling)

HELSEFORETAK:
Norsk Sykepleieforbund - sentralt
(ledelse i endringsprosesser)
Norsk Sykepleieforbund - avdeling Vestfold
(foredrag - ledelse)
Trysil kommune (lederutvikling kommunalsjef og virksomhetsledere)
Diakonhjemmet Sykehus (lederutvikling og coaching i flere lederteam)
Sykehuset i Vestfold (SIV) Kirurgisk klinikk (foredrag - ledelse)

Helse Fonna (Helseforetak Haugesund) (endringsbistand)

KOMMUNER:
Nye Tønsberg kommune
(endring og samhandling)
Modum kommune 3 årig rammeavtale på lederutvikling 
Trysil kommune
(lederutvikling)
Kongsberg Kommune (lederutvikling)
Holmestrand kommune (Barnehageledere - lederutvikling)
Re kommune (Foredrag - lederutvikling -samhandlingsutfordringer -  teamutvikling  - coaching)
Tønsberg kommune (lederutvikling)
Sande kommune
(coahing)
Lunner kommune
(mediehåndtering virksomhetsledere)

Østre Toten kommune  (mediehåndtering virksomhetsledere)
Vågsøy kommune(lederutvikling)
Hole Ungdomsskole (samhandling og teamutvikling)
Oslo Kommune (lederutvikling og mediehåndtering)

Akershus Fylkeskommune (endring- og lederutvikling)
Vestfold Fylkeskommune
(ulike prosjekt)

OFFENTLIG SEKTOR:
HELFO (endringsbistand - rammeavtale)
HELFO Vestfold (teamutvikling) 
HELFO Østfold 
(Oslo og Fredrikstad - ulike foredrag - endring og samhandling)
Skatteoppkreverne  Vestfold (NKK Vestfold) (foredrag - teamutvikling)
Overtannlegen på Hedemark (lederutvikling)
NAV Nordre Vestfold
NAV Forvaltning Vestfold
NAV Arbeidslivssenteret Vestfold
NAV Holmestrand
Statsforvalteren Oslo og Viken

ENTREPRENØRER OG HÅNDVERKERE: 
Kjeldaas AS (fast avtale siden 2014: lederutvikling, coaching, bedriftsrådgivning, strategi og HR)
Kjell Foss AS (lederutvikling og annen prosessbistand) 
ALT intallasjon 
(lederutvikling)
WA entreprenør
(lederutvikling og coaching)
Murmester Dag Arne Nilsen (flerårig avtale siden 2012 lederutvikling, coaching, bedriftsrådgivning, strategi og HR)
Linnerud AS
(lederutvikling og bedriftsrådgivning)
PEMA Mijøteknikk (lederutvikling og samhandling)
Asbjørn Næss Transport (lederutvikling)
Luisa Bygg
(lederutvikling)
Tronrud Betong
(lederutvikling)
Willa Wiig - tømerer (lederutvikling)
Blix Bygg (lederutvikling)
Tømrermester Skjørdal
(lederutvikling)
Larsen Bygg - Mesterhus (lederutvikling)
Kjær Rørleggerforretning
(lederutvikling) 
Catos Betongsaging
(lederutvikling)
Anleggsgartner Strandman (lederutvikling og bedriftsutvikllngsbistand)
Kyst og Sjøservice (lederutvikling)
Ommedal og Sønner (lederutvikling)
AT-bygg (lederutvilkling og rekuttering)
Tønsberg Blikk og Montasje (lederutvikling og teamutvikling)
Mùrermester Harald Leth (lederutvikling)
Hannevold Transport (lederutvikling)
Bulk Tank Transport (lederutvikling)
Anleggsgartner Kaldager (lederutvikling)
Brekke Sanitær (lederutvikling)
Horten Elektroservice (lederutvikling)
Gårdsbygg as (lederutvikling)
Selvik Gård (lederutvikling)
Hopstad & Jensen mur og flis AS (lederutvikling)
ABT Bygg (lederutvikling)

UTDANNING OG BARNEHAGE
Holmestrand Internasjonale Montessoriskole
(teamutvikling og lederutvikling)
Fredly barnehage (teamutvikling)
BMB Barnehage
(teamutvikling, rekruttering og coaching)
Eikelund Barnehage (teamutvikling)
Hole ungdomsskole (kommunikasjon og samspill)
Skauen barne- og ungdomsskole 
Universitetet i Agder (årlig foredrag på videreutd. helsepersonell)

ORGANISJONER og FORENINGER:
LEVE Vestfold
(foredrag landskonferanse - og  foredrag på lokalsamlinger)
Hørselshemmedes Landsforbund (workshop)
Barnekreftforeningen ( dagssamling for foreldre som har mistet barn)
Revmatikerforeningen Vestfold (foredrag)
Kirker og diakoniutvalg (foredraget "Sorgen er veien videre" om å miste barn)
Lions, Rotary, Rebeccalosjen m.fl, (foredrag)
Soroptimistene lokalt og nasjonalt (ulike foredrag)
Sanitetsforeningen (ulike foredrag)

KRIsTNE ORGANISASJONER og KIRKER: 
Det Norske Misjonsselskap (lederutvikling og coaching og stabssamlinger Norsk Luthersk Misjonssamband (lederutvikling og medarbeiderutvikling)
Mange ulike menigheter i Den norske Kirke (lederutvikling, stabsutvikling og konflikthåndtering)
Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet (debriefing av alle medarbeidere/staber med samlinger i Dubai, Spania, Paris, Miami)
 

AS3 Company 
Var i litt over 10 år fra 2001 tilknyttet AS3 Companye hvor jeg ble innleid på prosjektbasis som prosjektleder, Executive coach og rådgiver. Mye individuell oppfølging av ledere og medarbeidere i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Erfaring fra endring i en rekke ulike virksomheter og bransjer (bank, forskning, it-selskap, ingeniørvirksomheter, mediekonsern, forsikring, forretningsutvikling, klesbransjen m.flere.)

Endringsbistand: Prosjektledelse, kurs for ledergrupper, oppfølging av enkeltledere ved sluttpakkeprosesser innen ulike virksomheter. Min erfaring fra media som medarbeider og leder har vært viktig kompetansen i arbeidet med flere mediekonsern. Noen av kundene:
Cappelen Damm, Trainor Elsikkerhet, TV 2, Egmont Publishing, TV 2, Amedia, Skagerak Energi, VG, Dagbladet, Aller-konsernet, Hjemmet Mortensen.

Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse)
kurs innen ulike tema over hele landet.