To dager og du lykkes bedre!

SELVUTVIKLING: Sett av tid til egen utvikling . DIN LEDERPLATTFORM bevisstgjør deg på hvordan du kvalitetssikrer og finjusterer ledervalgene og deg selv. 

20210803_165124

 

  Velkommen til nye grupper !

Datoer høsthalvåret 2024

 25 - 26 september

6-7 november

God tid til refleksjon!
Spørsmål eller vil du melde deg på?
Velkommen til å ta kontakt!

ranveig@saaghus.no
mob: 416 62 432

Program og påmeldingsinfo nederst på siden

Din lederplattform

 • 2 dagers dypdykk i eget lederskap
 • 6 ledere fra ulike bransjer

En liten gruppe (6 deltagere) med stor mulighet til å bli godt kjent og kunne bidra aktivt ovenfor hverandre. Du vil gjenkjenne egen lederhverdag i andres historier og erfaringer som deles rundt bordet.
Kun en leder fra hver bedrift i en samling. Send gjerne flere ledere fra bedriften på ulike samlinger. HYDRO Holmestrand har hatt god erfaring med å sende sine ledere til samlinger i 2019 og 2020.

Arbeidsform

 • Inspirasjonsforedrag setter deg på sporet
 • Refleksjon alene og sammen med andre
 • Erfaringsdeling i liten gruppe
 • Nettverksbygging
 • Coaching

Slik jobber deltagerne

Dynamikken i individuell refleksjon først og deretter felles refleksjon i gruppen, gir store muligheter til å se din egen lederhverdag og deg selv litt utenfra. Du vil også gjenkjenne egne situasjoner og få verdifull læring når du lytter til andres erfaringer.
3-4 uker etter modul 1 inviteres du til en individuell coaching.
I modul 2 er det individuell tilbakelesing av personprofilen i forkant av samlingen.
Det vil alltid være mulig å bestille flere coachinger tilknyttet DIN LEDERPLATTFORM.

Oppsummert

 • 2 hele kursdager (intenst arbeid)
 • Overnatting i eget rom m/frokost
 • 2 varme lunsjer, 4 retters middag, pausemat og kaker
 • MODUL 1: En coaching 1,5 time 3-4 uker i etterkant
 • MODUL 2: Personprofilen NEO-PI-3 og 1,5 timers tilbakelesing i forkant

Modul 1 (2 dager)

 • Hvem ønsker du å være som leder
 • Hvem er du som leder
 • Hvem trenger du å være som leder

I modul 1 jobber du med den du er som leder og den du trenger å være som leder. Hva er avgjørende når resultatene skal oppnås via dine ulike medarbeidere? God tid til å jobbe med case fra egen bedrift med blikket feste på lederhverdagen "herifra og fremover".

Bli klokere på deg selv «sett utenfra» - opplevd effekt og villet effekt
Hvem er du som leder, hvem vil du være og hvem trenger du å være?
Verdiene dine - gode drivere eller unødig energitappende?
Du har alltid et valg - om å oppdage samspill mellom mulighetene og hindringene i relasjoner
Veien videre - blåkopi og justeringer i skjønn forening (handlingsplan lages)

Konseptet startet opp i 2019 - utarbeidet etter 18 års erfaring med lederutvikling.
Strålende tilbakemeldinger.

Modul 2 (2 dager - valgfritt)

 • Selvinnsikt - egen ledelse og lederatferd
 • NEO-PI-3 digital utfylling, fysisk gjennomgang i forkant av samlingen
 • Veien til den du er
 • Veien videre med den du er

I modul 2 jobber du videre med din utvikling og trygghet i lederrollen. Du får enda mer innblikk i hvem du er og hvordan du møter ulike mennesker og situasjoner i lederhverdagen. Basert på personlighetsprofilen NEO-PI-3 som tas på nettet, mens tilbakemeldingen gis individuelt i forkant av samlingen.

 • Tidslinjen - valg og hendelser i din utvikling som menneske og leder
 • NEO-PI-3 individuell refleksjon
 • NEO-PI-3 felles refleksjon
 • Dette er meg - slik vil jeg jobbe videre

Referanser

Georg Askjer, adm.dir Toyota Østfold & Follo AS

Jeg reiste inspirert hjem! Kurset har et veldig godt og gjennomarbeidet innhold som bevisstgjør meg som leder. Opplegget gjør det lett relatere til arbeid og jobbe konkret med hvem jeg er som leder og hvordan jeg møter mennesker og situasjoner. Ranveig er en god kursleder, med lun og fin fremføring som gjør deltagerne trygge til å dele. Liten gruppe er veldig positivt - mange gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

Robert Grønli, fabrikksjef HYDRO Holmestrand

Veldig lærerikt konsept. Vi har diskutert faget ledelse, delt erfaringer og diskutert verdien og hensikten med det vi gjør som ledere.  Refleksjonen over mine verdier og hvordan jeg utøver de var veldig verdifullt, også tema om relasjoner og ledelse i ulike faser. Ranveig skaper god atmosfære og er erfaren.  Selv om jeg er erfaren som leder, har jeg lært mye og fått nye impulser. Spesielt nyttig var temaene om relasjoner og det å lede i ulike faser.

Kari-Anne Tranborg, enhetsleder Diakonhjemmet Sykehus

Kurset er godt forberedt og gjennomarbeidet. Opplegget krever at man jobber i dybden med hvert enkelt tema. Jeg har gjort oppdagelser og fått erkjennelser som kommer godt med videre i egen jobb. Ranveig er en klok og erfaren kursholder som evner å se og møte personene der de er i øyeblikket. Dagene har en fin balanse på undervisning og egenrefleksjon. Ranveig har en helt spesiell evne til å få frem refleksjon. Hun er god til å få med alle, evner å skape trygghet i gruppen og en god atmosfære rundt seg.

Bjørn Einar Grytnes, assisterende banksjef Andebu Sparebank

Jeg sier at jeg har vært på et luksuskurs. Luksus i den forstand at jeg har fått konsentrere meg om meg og min lederrolle, alene og sammen med andre. Ranveig gir gode innledninger og leder med stødig hånd. Hun kan være ganske direkte, men er det på en ivaretagende måte som gir oss utvikling. Hun skaper en ro og trygghet i gruppa som gjør at det blir en åpen og god kommunikasjonsform i gruppa.

Ruben Høie, daglig leder Strandman AS

Kurset har vært unikt. Ranveig har gjort et godt forarbeid med å samle ledere som passer godt sammen i gruppa. Vi var umiddelbart ærlige og trygge. Tilliten var på plass umiddelbart. Det forteller mest om Ranveig som coach og veileder. Hun starter gode, ærlige og utfordrende refleksjoner. I samtalene har vi delt og lært av hverandre. Vi kommer fra ulike verdier og ulike bransjer, men problemstillingene har vært like. Jeg reiser ydmyk og glad hjem med ny læring og gode tilbakemeldinger.

Lisbeth Rudlang, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Vestfold

Å være frakoblet jobbhverdagen to dager ga rom til å reflektere og fokusere på konkrete sider rundt min ledelse. Jeg har fått verktøy og ble inspirert til å ta tak i det jeg kan forbedre. Dette er vel anvendt tid og har allerede gitt resultat. Jeg vil fremheve et godt gjennomarbeidet opplegg, egen tid til refleksjon og samtaler i liten gruppe med krav til hver enkelt om å reflektere over eget lederskap og bidra ovenfor de andre. Ranveig er kunnskapsrik, erfaren, behagelig og strukturert, og holder det hun lover i invitasjonen.

Lise Wåden Tandberg, tidligere skatteoppkrever Tønsberg kommune

Hvis du ønsker et dypdykk i ditt lederskap er dette kurset å anbefale. Oppgaver og Ranveigs spørsmål gjør at du må gå i deg selv. Ranveig er grundig, gjennomtenkt, rolig og faglig dyktig, og konseptet gjør at jeg får gjennomtenkt mange sider ved lederskapet mitt. Dagene har allerede gjort meg til en bedre leder og vist meg sider ved meg selv jeg må ta tak i.

Jan Linnerud, faglig leder Linnerud Konsult

Dagene ga ro i sjelen og gjorde meg mer målbevisst i lederrollen. Jeg har brukt tiden til selvransakelse og har forstått situasjoner i hverdagen på en riktigere måte. Kurset er effektivt styrt og gir meget godt utbytte. Ranveig er profesjonell, lyttende og driver prosessene godt. Hun er en god ordstyrer som stiller gode spørsmål som gjør oss klokere og mer bevisstgjort.

Thomas Vennerød Langedrag, daglig leder Atenti

Godt fundert og planlagt opplegg som ga aha-opplevelser underveis. Temaene og metodikken Ranveig benyttet skapte innsikt i problemstillinger og sider ved lederskapet jeg ikke har vært oppmerksom på. Nå har jeg klare målsetninger å jobbe videre med. Ranveig har en enestående evne til å lese folk og holde oversikt.

Kjetil Pettersson, Pema Miljøteknikk

Fått mye mer enn forventet ut av dette, for jeg var litt skeptisk. Trodde jeg hadde det meste på plass, men manglet tid til å være en god leder. I samtalene med Ranveig og gruppa fikk vi gått dypt inn i sjelen,  og jeg har sett at det er mange vinklinger, veier og verktøy jeg ikke har sett før. Alt jeg har lært har allerede endret meg som leder - og jeg tør å si; til det bedre.

Påmelding og program

STED: Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland
www.granavolden.no

Datoer vårhalvåret 2023:

25.-26- feburar

8.-9. mars

19.-20. april

7.-8. juni

 

PROGRAM - Dag 1

10:00 - Oppstart
12-13:00 - Varm lunsj
14:00 - Pausemat
18:00 - Program avsluttes
19:30 - 4-retters middag

PROGRAM - Dag 2

08:00 - Frokost
09:00 - Oppstart
12-13:00 - Varm lunsj
15:00 - Pausemat
17:30 - Programmet avsluttes

Påmeldingsfrist

Påmeldingen er fortløpende til alle plasser er fylt opp.
Flere samlinger settes opp om ønskelig.
Påmelding og evt. spørsmål sendes til ranveig@saaghus.no

 

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Informasjonen vil kun bli brukt til å behandle din forespørsel.