• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Stikkord fra deltagere:

  «Bevisstgjøring»
  «Endringen startet»
  «Langtidsvirkning»
  «Aldri tid til ellers…»

  Våren 2021

  27.-28. januar 
  3.-4. februar
  3.-4. mars
  28.-29. april
  26.-27. mai 

   

   

  DIN LEDERPLATTFORM 2 dager – 6 ledere

  Ranveig Saaghus Din lederplattform_kurs, foredrag

  Du er leder hele tiden. Det starter med den du er og det du gjør eller ikke gjør. Å forstå din effekt på andre og andres effekt på deg, gir verdifull innsikt du daglig kan bruke. 
  Å sette av tid til egen utvikling, er å prioritere medarbeiderne.

  Ranveig Saaghus Din lederplattform_kurs, foredrag

  Dedikert tid til å jobbe med deg som leder «herifra og fremover»

  Datoer våren 2021:

  STED: Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland

  27.-28. januar 
  3.-4. februar
  10.-11. mars
  28.-29. april
  26.-27. mai 

  Din lederplattform

  • 2 dagers dypdykk i eget lederskap
  • 6 ledere fra ulike bransjer 

  Om konseptet (les mer)

  En liten gruppe (6 deltagere) med stor mulighet til å bli godt kjent og kunne bidra aktivt ovenfor hverandre. Du vil gjenkjenne egen lederhverdag i andres historier og erfaringer som deles rundt bordet. 
  Kun en leder fra hver bedrift i en samling. Send gjerne flere ledere fra bedriften på ulike samlinger. HYDRO Holmestrand har hatt god erfaring med å sende sine ledere til samlinger i 2019 og 2020. 

  Arbeidsform

  • Inspirasjonsforedrag setter deg på sporet
  • Refleksjon alene og sammen med andre
  • Erfaringsdeling i liten gruppe
  • Nettverksbygging
  • Coaching

  Slik jobber deltagerne

  Dynamikken i individuell refleksjon først og deretter felles refleksjon i gruppen, gir store muligheter til å se din egen lederhverdag og deg selv litt utenfra. Du vil også gjenkjenne egne situasjoner og få verdifull læring når du lytter til andres erfaringer. 
  3-4 uker etter Del 1 inviteres du til en individuell coaching. I Del 2 er det individuell tilbakelesing av testen i forkant av samlingen. Det vil alltid være mulig å bestille flere coachinger tilknyttet DIN LEDERPLATTFORM.

  Oppsummert

  • 2 hele kursdager (intenst arbeid)
  • 1 coaching 1,5 time 3-4 uker i etterkant (del 1)
  • Testen NEO-PI-3 og 1,5 timers tilbakelesing i forkant (del 2)
  • Overnatting i eget rom m/frokost 
  • 2 varme lunsjer, 4 retters middag, pausemat og kaker

  Referanser

  Gode evalueringer

  Deltagernes tilbakemelding

  Georg Askjer, adm.dir Toyota Østfold & Follo AS
  Jeg reiste inspirert hjem! Kurset har et veldig godt og gjennomarbeidet innhold som bevisstgjør meg som leder. Opplegget gjør det lett relatere til arbeid og jobbe konkret med hvem jeg er som leder og hvordan jeg møter mennesker og situasjoner. Ranveig er en god kursleder, med lun og fin fremføring som gjør deltagerne trygge til å dele. Liten gruppe er veldig positivt – mange gode samtaler og erfaringsutvekslinger. 

  Robert Grønli, fabrikksjef HYDRO Holmestrand
  Veldig lærerikt konsept. Vi har diskutert faget ledelse, delt erfaringer og diskutert verdien og hensikten med det vi gjør som ledere.  Refleksjonen over mine verdier og hvordan jeg utøver de var veldig verdifullt, også tema om relasjoner og ledelse i ulike faser. Ranveig skaper god atmosfære og er erfaren.  Selv om jeg er erfaren som leder, har jeg lært mye og fått nye impulser. Spesielt nyttig var temaene om relasjoner og det å lede i ulike faser.

  Kari-Anne Tranborg, enhetsleder Diakonhjemmet Sykehus
  Kurset er godt forberedt og gjennomarbeidet. Opplegget krever at man jobber i dybden med hvert enkelt tema. Jeg har gjort oppdagelser og fått erkjennelser som kommer godt med videre i egen jobb. Ranveig er en klok og erfaren kursholder som evner å se og møte personene der de er i øyeblikket. Dagene har en fin balanse på undervisning og egenrefleksjon. Ranveig har en helt spesiell evne til å få frem refleksjon. Hun er god til å få med alle, evner å skape trygghet i gruppen og en god atmosfære rundt seg.

  Bjørn Einar Grytnes, assisterende banksjef Andebu Sparebank
  Jeg sier at jeg har vært på et luksuskurs. Luksus i den forstand at jeg har fått konsentrere meg om meg og min lederrolle, alene og sammen med andre. Ranveig gir gode innledninger og leder med stødig hånd. Hun kan være ganske direkte, men er det på en ivaretagende måte som gir oss utvikling. Hun skaper en ro og trygghet i gruppa som gjør at det blir en åpen og god kommunikasjonsform i gruppa.

  Ruben Høie, daglig leder Strandman AS
  Kurset har vært unikt. Ranveig har gjort et godt forarbeid med å samle ledere som passer godt sammen i gruppa. Vi var umiddelbart ærlige og trygge. Tilliten var på plass umiddelbart. Det forteller mest om Ranveig som coach og veileder. Hun starter gode, ærlige og utfordrende refleksjoner. I samtalene har vi delt og lært av hverandre. Vi kommer fra ulike verdier og ulike bransjer, men problemstillingene har vært like. Jeg reiser ydmyk og glad hjem med ny læring og gode tilbakemeldinger.

  Lisbeth Rudlang, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Vestfold
  Å være frakoblet jobbhverdagen to dager ga rom til å reflektere og fokusere på konkrete sider rundt min ledelse. Jeg har fått verktøy og ble inspirert til å ta tak i det jeg kan forbedre. Dette er vel anvendt tid og har allerede gitt resultat. Jeg vil fremheve et godt gjennomarbeidet opplegg, egen tid til refleksjon og samtaler i liten gruppe med krav til hver enkelt om å reflektere over eget lederskap og bidra ovenfor de andre. Ranveig er kunnskapsrik, erfaren, behagelig og strukturert, og holder det hun lover i invitasjonen.

  Lise Wåden Tandberg, tidligere skatteoppkrever Tønsberg kommune
  Hvis du ønsker et dypdykk i ditt lederskap er dette kurset å anbefale. Oppgaver og Ranveigs spørsmål gjør at du må gå i deg selv. Ranveig er grundig, gjennomtenkt, rolig og faglig dyktig, og konseptet gjør at jeg får gjennomtenkt mange sider ved lederskapet mitt. Dagene har allerede gjort meg til en bedre leder og vist meg sider ved meg selv jeg må ta tak i.

  Jan Linnerud, faglig leder Linnerud Konsult
  Dagene ga ro i sjelen og gjorde meg mer målbevisst i lederrollen. Jeg har brukt tiden til selvransakelse og har forstått situasjoner i hverdagen på en riktigere måte. Kurset er effektivt styrt og gir meget godt utbytte. Ranveig er profesjonell, lyttende og driver prosessene godt. Hun er en god ordstyrer som stiller gode spørsmål som gjør oss klokere og mer bevisstgjort.

  Thomas Vennerød Langedrag, daglig leder Atenti
  Godt fundert og planlagt opplegg som ga aha-opplevelser underveis. Temaene og metodikken Ranveig benyttet skapte innsikt i problemstillinger og sider ved lederskapet jeg ikke har vært oppmerksom på. Nå har jeg klare målsetninger å jobbe videre med. Ranveig har en enestående evne til å lese folk og holde oversikt.

  Kjetil Pettersson, Pema Miljøteknikk
  Fått mye mer enn forventet ut av dette, for jeg var litt skeptisk. Trodde jeg hadde det meste på plass, men manglet tid til å være en god leder. I samtalene med Ranveig og gruppa fikk vi gått dypt inn i sjelen,  og jeg har sett at det er mange vinklinger, veier og verktøy jeg ikke har sett før. Alt jeg har lært har allerede endret meg som leder – og jeg tør å si; til det bedre.

  Filmer

  Om konseptet
  Om del 1 og del 2

  DEL 1 – INNHOLD

  • Hvem ønsker du å være som leder 
  • Hvem er du som leder 
  • Hvem trenger du å være som leder 

  Se filmen og les mer om del 1

  I del 1 jobber du med den du er som leder og den du trenger å være som leder. Hva er avgjørende når resultatene skal oppnås via dine ulike medarbeidere? God tid til å jobbe med case fra egen bedrift med blikket feste på lederhverdagen “herifra og fremover”. 

  Bli klokere på deg selv «sett utenfra» – opplevd effekt og villet effekt
  Hvem er du som leder, hvem vil du være og hvem trenger du å være?
  Verdiene dine – gode drivere eller unødig energitappende?
  Du har alltid et valg – om å oppdage samspill mellom mulighetene og hindringene i relasjoner
  Veien videre – blåkopi og justeringer i skjønn forening (handlingsplan lages)

  Konseptet er utarbeidet etter 18 års erfaring med lederutvikling.
  Strålende tilbakemeldinger.

  DEL 2 – INNHOLD

  • Selvinnsikt – egen ledelse og lederatferd 
  • NEO-PI-3 test og gjennomgang
  • Veien til den du er
  • Veien videre med den du er

  Se filmer og les mer om del 2

  • I del 2 jobber du videre med din utvikling og trygghet i lederrollen. Du får enda mer innblikk i hvem du er og hvordan du møter ulike mennesker og situasjoner i lederhverdagen. Basert på personlighetstesten NEO-PI-3 som tas på nettet, mens tilbakemeldingen gis individuelt i forkant av samlingen. 
  • Tidslinjen – valg og hendelser i din utvikling som menneske og leder
  • NEO-PI-3 individuell refleksjon
  • NEO-PI-3 felles refleksjon
  • Dette er meg – slik vil jeg jobbe videre 

  Påmelding og program

  Sted, datoer og program

  STED: Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland
  www.granavolden.no

  Datoer våren 2021:

  27.-28. januar 
  3.-4. februar
  3.-4. mars
  28.-29. april
  26.-27. mai 

  PROGRAM – Dag 1

  10:00 – Oppstart
  12–13:00 – Varm lunsj
  14:00 – Pausemat
  18:00 – Program avsluttes
  19:30 – 4-retters middag

  PROGRAM – Dag 2

  08:00 – Frokost
  09:00 – Oppstart
  12–13:00 – Varm lunsj
  14:00 – Pausemat
  16:30 – Litt mat
  17:30 – Programmet avsluttes

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingen er fortløpende til alle plasser er fylt opp.
  Flere samlinger settes opp om ønskelig.
  Påmelding og evt. spørsmål sendes til ranveig@saaghus.no