• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Ledelse/veiledning

  Ranveig R. Saaghus tilbyr leder- og teamutvikling

  Innholdet tilpasses relevante problemstillinger for virksomheten i dialog med kunden.

  Ønsker du utfyllende informasjon om de ulike temaene, send en mail til kurs@saaghus.no

  LEDELSE

  • “Motiverende ledelse – hva skal til?”
  • “Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne”
  • “Kloke ledergrep før, under og etter endring”
  • “Den nødvendige samtalen – når medarbeidere ikke fungerer”
  • “Hvem er du i møte med teamet ditt?”
  • “Medarbeidersamtalen – avgjørende forberedelser og bevisst gjennomføring”
  • “Ledelsens tre U’er – nøklene som skaper endring”
  • “Å lede når medarbeiderne møter sorg og kriser”
  • “Møtestruktur – viktig for gode resultat på bunnlinja”
  • “Ledelse med innsikt og utsikt”

  VEILEDNING

  “Når gode spørsmål skaper prosess”
  Læring om hva som er gode prosess-spørsmål og øvelse i å bruke dem.

  “Når omveien blir snarveien – og omvendt”
  Grep og kloke veivalg for å skape effektiv læring og utvikling for den enkelte.

  “Samtalen som arena for å utfordrer og uttvikler”
  Kunnskap om ulike samtalenøkler og øvelse i å bruke dem.

  “Å se medarbeideren med forstørrelsesglass”
  Arbeide med å forstå den enkelte medarbeiders potensiale, personlighet og faglighet

  “Tre dialogmodeller på veien”
  Læring og praktisk øvelse i ulike dialogmodeller som kan benyttes i mange slags samtaler