Leder – individuell oppfølging og rådgiving

“Trygghet i rollen er avgjørende for motivasjon, trivsel og levering”

Gode spørsmål skaper prosess. Den individuelle samtalen er i hovedsak å reflektere og sortere rundt egen arbeidshverdag. Å lede er en ensom oppgave. I hektiske hverdager er det nyttig og nødvendig å ta et steg til siden og bli mer bevisst eget lederskap.

Ranveig Saaghus
Du er avgjørende for at virksomheten lykkes.Veivalgene dine skal sikre fremdrift og gode resultat.  Å investere tid til å gjennomtenke ulike sider ved lederhverdagen, gir alltid gevinst. Gjennom samtale og refleksjon øker du muligheten for å nå dine og virksomhetens mål. De  fleste oppnår økt motivasjon, handlekraft og presisjon.

Gjennom samtale og støtte, startes tanker rundt ønsket utvikling, og ikke minst mot, vilje og evne til gjennomføring i et realistisk tempo.

  • Nyttige oppdagelser rundt egne arbeidsoppgaver, relasjoner og erfaringer gir oversikt og innsikt.
  • Refleksjon over tid rundt muligheter og hindringer, øker sjansen for å nå egne og virksomhetens mål.
  • En konfidensiell arena gjør det enklere å gå inn i prosesser med et ærlig og selvkritisk blikk.
  • Det kan være frigjørende å ha løsningsfokus uten forpliktelse inntil en er klar til å handle.

METODE og TID 

I praksis handler det om hjelp til å sortere i forhold til nåsituasjon og ønsket situasjon. Samtalen preges av spørsmål som skaper refleksjon og prosess fremfor råd – med mindre dette i spesielle situasjoner er et ønske.

  • Antall samtaler og tidsperiode avtales med arbeidsgiver/hver enkelt.
  • I første samtale avklares fokusområder for samtalene
  • Samtaler på 1,5 time