Inspirasjon og nye tanker

Ny innsikt gir bedre utsikt. Faglig påfyll, refleksjon og diskusjon starter tanker om smarte justeringer til nytte for kollegafellesskapet og deg selv. 

Digitale kurs og foredrag

Ta kontakt og ønsket format og innhold skreddersys

  • Lederutvikling
  • Teamutvikling
  • Endring og omstilling
  • Samspill og kommunikasjon
  • Godt arbeidsmiljø

 

 

 

Digitale kurs
Digital ledertrening

"Jeg var skeptisk til en dag med lederutvikling på Teams. Ranveig varierte opplegget og klarte å inspirere og utfordre oss via skjermen"

"Vi er veldig fornøyd og har fått gode tilbakemeldinger. Alt var flott; innhold og fremføring med din rolige og overbevisende måte og frembringe budskapene på"

"Du engasjerte oss  og ga oss noe å tenke på. Jeg har allerede anbefalt det digitale foredraget ditt til lederkolleger" 

 

 

Fysiske kurs

Ta kontakt med ønske og behov, og form og innhold skreddersys

Lederutvikling
Teamutvikling
Endring og omstilling
Samspill og kommunikasjon
Godt arbeidsmiljø

Ulike kurstitler  - se egen fane i menyen

Kursene holdes i lokalene hos SAAGHUS kurs & foredrag (12  deltagere), hos kunde eller i leid lokale (pga antall eller geografi)
Servering: Varm lunsj eller middag og hjemmebakt kake
Beliggenhet: Holmestrand, Bentsrudveien 8B - rett ved E18 - avkjøring 31)
Parkering: Alltid ledig og gratis.