• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

  • Gruppe – samspill og nye muligheter

    Ranveig R. Saaghus tilbyr teamutvikling

    Midt i hverdagens leveringsfokus, er det lett å miste drivkraften i godt samspill og kommunikasjon. Team som jobber frem ubenyttede muligheter og avdekke utfordringer som bremser, kan løsne frustrasjoner og gi ny energi.

    Ranveig R. Saaghus tilbyr teamutvikling

    SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr en kombinasjon av fellesdager for teamet og individuelle samtaler med hver enkelt.  Dette gir teamet en felles arena hvor de kan utvikle og bevisstgjøre felles tankesett og felles mål. Sammen bevisstgjøres teamet på styrker og utfordringer, og de kan raskt starte arbeidet med å benytte styrkene og jobbe med utfordringene. Det faglige stoffet utvikles i samarbeid med virksomheten for å sikre at det tilpasses virksomhetens behov i nåtid og fremtid.