• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Åpne samlinger

  2020 Nye samlinger: slutten av januar, begynnelsen av mars og  juni. Følg med! 

  2019-  4 samlinger gjennomført

  NYHET: DIN LEDERPLATTFORM  – dypdykk i lederskapet
  Dedikert tid til å jobbe med og reflektere rundt eget lederskap
  neste samling: Datoer kommer
  Lederprogrammet arrangeres på Granavolden Gjæstgiveri – Gran på Hadeland.

  INNHOLD: 

  • 2 dagers dypdykk i eget lederskap:
  • Inspirasjonsforedrag setter deg på sporet
  • Refleksjon alene og sammen med andre
  • Erfaringsdeling i gruppa og nettverksbygging
  • Coaching  i samlingen og 1 stk coaching i etterkant

  UTVALGTE STIKKORD: 

  ✓ Bli klokere på deg selv «sett utenfra» – opplevd effekt og villet effekt i relasjoner
  ✓ Hvem er du som leder, hvem vil du være og hvem trenger du å være?
  ✓ Verdiene dine – gode drivere eller unødig energitappende?
  ✓ Du har alltid et valg – om å oppdage samspill mellom mulighetene og hindringene i relasjoner
  ✓ Veien videre – blåkopi og justeringer i skjønn forening

  EVALUERINGER:
  Se deltagernes erfaringer nedenfor

  Hva velger du bort i travel lederhverdag?
  Disse videoene laget jeg rett etter deltagerne hadde reist fra kurset i juni

  Å lede på autopilot – lett å gjøre, men er det så lurt?

   

  Deltagernes erfaringer:
  Utdrag fra noen av skriftlige evalueringene – se nedenfor:

   

  DIN LEDERPLATTFORM: Kari Anne Tranborg er enhetsleder for en avdeling med 130 medarbeidere på Diakonhjemmet sykehus. Her litt om hennes erfaring etter 2 dager med inspirasjonsforedrag og refleksjon rundt eget lederskap, verdier, relasjoner og veien videre. Neste mulighet er 20.-21. juni eller 4.-.5. september. Se mer om Din lederplattform på Saaghus kurs &foredrag sin Facebookside. Be om tilsendt informasjon på mail – ranveig@saaghus.no.

  Slået op af Saaghus kurs & foredrag i Torsdag den 2. maj 2019

  Bjørn Einar Grytnes, ass. banksjef Andebu Sparebank:

  DIN LEDERPLATTFORM: Bjørn Einar Grytnes er assisterende banksjef i Andebu Sparebank. Her litt om Bjørn Einars erfaring etter 2 dager med inspirasjonsforedrag og refleksjon rundt eget lederskap, verdier, relasjoner og veien videre. Neste mulighet er 20.-21. juni eller 4.-.5. september. Se mer om Din lederplattform på Saaghus kurs &foredrag sin Facebookside. Be om tilsendt informasjon på mail – ranveig@saaghus.no.

  Slået op af Saaghus kurs & foredrag i Torsdag den 2. maj 2019

  Lise Wåden Tandberg, skatteoppkrever Re og Tønsberg (Vestfold)

  DIN LEDERPLATTFORM: Lise Wåden Tandberg er skatteoppkrever for Re og Tønsberg kommune. Her litt om hennes erfaring etter 2 dager med inspirasjonsforedrag og refleksjon rundt eget lederskap, verdier, relasjoner og veien videre. Neste mulighet er 20.-21. juni eller 4.-.5. september. Se mer om Din lederplattform på Saaghus kurs &foredrag sin Facebookside. Be om tilsendt informasjon på mail – ranveig@saaghus.no.

  Slået op af Saaghus kurs & foredrag i Fredag den 3. maj 2019

   

  Introduksjon om DIN LEDERPLATTFORM:
  https://www.youtube.com/watch?v=qqxGnd-63Mc #coaching #management #leadership

  Evalueringer:
  Første kurs gjennomgående score 5 og 6  på evalueringene
  Bjørn Einar Grytnes, assisterende banksjef i Andebu Sparebank:
  Jeg sier at jeg har vært på et luksuskurs. Luksus i den forstand at jeg har fått konsentrere meg om meg og min lederrolle. Fått nyttige innledninger av Ranveig sammen med erfaringer/innspill fra andre deltagere. Til sammen gjorde dette at mine refleksjoner fikk en annen dimensjon enn om jeg skulle gjort det alene. Ranveig skaper en ro og trygghet i gruppa som gjør at det blir en åpenhet og en god kommunikasjonsform. Dette bidrar til at gruppa også fungere bra. 

  Lise Wåden Tandberg, skatteoppkrever i Re og Tønsberg:
  Hvis du ønsker et dypdykk i ditt lederskap er dette kurset å anbefale. Spørsmålene du blir møtt med gjør virkelig at  at du må gå i deg selv og drive med selvransakelse. Helheten på kurset, med sted, atmosfære, gruppestørrelse og spørsmålstillinger var veldig bra! Ranveigs sine styrker er at hun er grundig, gjennomtenkt, rolig og faglig dyktig, og konseptet gjør at jeg får gjennomtenkt mange sider ved lederskapet mitt. Dagene har allerede gjort meg til en bedre leder og vist meg sider ved meg selv jeg må ta tak i.

  Lisbeth Rudlang, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Vestfold
  Å være frakoblet jobbhverdagen to dager ga rom til å reflektere og fokusere på konkrete sider rundt min ledelse. Jeg har fått verktøy og ble inspirert til å ta tak i det jeg kan forbedre. Dette er vel anvendt tid og har allerede gitt resultat. Jeg vil fremheve et godt gjennomarbeidet opplegg, egen tid til refleksjon og samtaler i liten gruppe med krav til hver enkelt om å reflektere over eget lederskap og bidra ovenfor de andre. Ranveig er kunnskapsrik, erfaren, behagelig og strukturert, og holder det hun lover i invitasjonen.

  Remi Fjelldal, R&D Director, H.Henriksen AS
  Godt å sette av tid til å gjennomtenke lederskapet mitt. Jeg fikk mye ut av å sette ord på mine verdier som leder, reflektere over relasjon til ansatte og være konkret rundt min egen lederstil. Et slikt opplegg var en ny og god opplevelse for meg. Det var et godt kurs som ga ny innsikt og var utviklende for meg som leder. Ranveig er rolig, kunnskapsrik og reflektert. Viktig at kurset er vekk fra «hverdagen» slik at jeg fikk ro til å reflektere rundt tema jeg aldri får reflektert grundig over ellers. Mye læring i å diskutere og dele med andre ledere.  

  Elin Røed, organisasjonssjef i Norges Bondelag, Vestfold:
  Jeg har fylt på sekken med erfaringer, eksempler, metoder, ord og utrykk som kan bli veldig nyttige i ulike situasjoner. Kurset passer for folk med direkte personalansvar, og er et fint sted å jobbe med konkrete problemstillinger du ikke får tid til å gå så dypt i når hverdagen er travel. Ranveig er veldig flink til å lede grupper. Hun gir alle rom, fordeler oppmerksomheten og leder med stø hånd selv om hun oppfattes som fleksibel og mild. En god rollemodell som leder av møter/samtaler.

  Hilde Eriksen, Shipping Manager, HYDRO
  Dette var veldig lærerikt – litt selvransakelse på godt og vondt. Jeg lærte mye om meg selv som leder som jeg ikke hadde tenkt over før. Fikk også mange verktøy jeg kan benytte videre, ikke minst hvordan jeg kan forberede samtaler med medarbeiderne mine. Kurset har gitt meg økt bevissthet på hva jeg bør jobbe mer med fremover. Ranveig var godt forberedt og stilte gode spørsmål. Hun var god til å se oss og vår hverdag, at vi var forskjellige og hadde ulike utfordringer.

  Tom Linnerud, daglig leder Linnerud Konsult AS
  Lederkurset med Ranveig har gitt meg mange nyttige impulser. Jeg tar med meg mye hjem som vil gi meg en ny lederhverdag. Jeg har fått tanker om ting jeg skal gjøre annerledes når jeg kommer hjem.  Ranveigs opplegg var grundig og godt forberedt, og hadde et meget godt innhold. Måten det ble ledet på,  gjorde at det var trygt og enkelt å snakke åpent om egen lederhverdag. De ulike refleksjons-temaene  fikk meg til å tenke på lederskapet på en ny og givende måte. Jeg oppdaget mye. 

  Christian Sørhaug, daglig leder Affair:
  Disse dagene har gitt meg  større bevissthet om lederrollen og vist meg nye og andre muligheter. Ranveig er god til å holde i trådene, være oppmerksom og gi nyttige spørsmål, kommentarer og innspill underveis.  Granavolden har vært et fint sted å være, med gode og lune omgivelser som passer godt for denne type samling. 

  Be om detaljert program på mail: ranveig@saaghus.no

  ——————————————————————————-
  ÅPNE SAMLINGER i Holmestrand
  Nye datoer settes snart! Følg med!

  Nye samlinger til høsten:

  Å lede er å flytte ansvar kl. 0830-11
  Å lede når konflikt lammer kl. 0830-11
  Den nødvendige samtalen kl. 0830-11
  Påmelding (til: kurs@saaghus.no) er bindende. Eventuell avmelding må skje 3 virkedager før kursdato. Faktura sendes i etterkant av kursdagen.
  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt ved påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A i Vestfold Næringspark Holmestrand (avkjøring 31 på E18).

   Å lede er å flytte ansvar
  «Det skjer noe med samtalen og personene når en velger å stole på spørsmål fremfor råd og svar»

  Om tema: Tanker og konkrete tips for å synliggjøre hvordan du gjennom samtaler kan utfordre og utvikle medarbeiderne til å ta ansvar og øke egen kvalitet på arbeidet. Foredraget gir innblikk i hvordan du ved bevisst samtaleform kan øke medarbeidernes medvirkning og ansvarsfølelse. Presentasjon av samtalenøkler du enkelt kan teste ut og bruke selv. Samtalenøklene starter viktige prosesser, blant annet ved å gi medarbeiderne et forhold til hindringer og muligheter.
  Erfaring: Saaghus arbeidet flere år som journalist og har brukt erfaringen sin til å utarbeide en enkel metodikk som sikrer at samtalen drives fremover med et individuelt løsningsfokus. Hun har over ti års erfaring med lederutvikling, team-prosesser, endringsledelse/ omstillingsprosesser og individuelle samtaleforløp.

  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18).

   Å lede når konflikt lammer
  «Når konflikt fester grepet, lammes relasjoner, handlinger, arbeidskapasitet og tro på fremtiden»

  Om tema: Konflikt lammer et helt arbeidsmiljø, preger den enkelte og hele teamet. Det kan starte med en ubetenksom handling, kommentarer over tid, ulike virkelighetsoppfatninger, manglende kommunikasjon,  uheldig kommunikasjon, eller reaksjoner bygget på en misforståelse. Andre ganger er årsaken til konflikten åpenbare feiltrinn begått av enkeltpersoner, uenighet eller utfordrende personlighetstrekk hos enkeltpersoner. En situasjon som har endt i konflikt har sjelden en årsaksforklaring. Foredraget beskriver hva lederen bør være oppmerksom på, bevissthet rundt grep og tilnærming. Kort om konfliktskapende personer.
  Erfaring:  Saaghus har gjennom arbeid med medarbeidere og ledere kommet tett på konflikter i ulike faser. Fra den spede begynnelse til alt er låst – totalt låst. Rollen har vært å bidra til at gruppe og enkeltpersoner ser egen rolle i konflikten og eget bidrag for å skape nødvendig endring. Hun har tatt eksamen i konflikthåndtering ved MF.

  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18)

  Den nødvendige samtalen
  Medarbeidere som ikke fungerer optimalt – en situasjon som oppstår oftere enn du liker.
  Om tema: En håpefull tanke som «det går seg nok til», er lett å hvile seg på. Men er det lurt? En liten situasjon kan på relativt kort tid vokse seg stor og bli tidkrevende. Kostnadene kan lett bli mistrivsel som smitter, dårligere resultat og mistillit til ledelsen. Det er nemlig mange grep leder kan gjøre som får medarbeiderne til å utvikle seg fremfor å fortsette i dårlige spor. En bevisstgjøring og enkle samtalemodeller er første skritt på veien til å ta samtalene, både de individuelle og en felles samtale med teamet det gjelder. Resultatet er ofte en avklaring som setter medarbeider på et bedre spor. Den første samtalen gjør det naturlig å fortsette dialogen og bidra til at det som ikke fungerer endres. SOm regel er gevinsten at både medarbeideren og arbeidsmiljøet styrkes når ledere tar tak.
  Erfaring:  Saaghus har siden 2001 arbeidet med medarbeidere og ledere og gjennomført en rekke kurs med den nødvendige samtalen som tema. I coahing og veiledning er de utfordrende samtalene ofte et tema, og gir mulighet til å jobbe case-basert med forberedelse, gjennomføring og evaluering i etterkant.

  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18).

   

  ANDRE TEMA:
  Å lede gjennom endring

  «Selv om de fleste vet at endring er en del av arbeidshverdagen, vil menneskelige bremser fortsatt hindre, forsinke og frustrere»

  Om tema: Store og små endringer i virksomheter setter spor i arbeidsmiljøet og hos den enkelte. De negative reaksjonene kommer ofte i form av motstand, motvilje, kamplyst eller resignasjon. Den enkleste tolkningen er å tro at dette er reaksjoner på selve endringen. Ofte synliggjør reaksjonene hva som skjer i det indre landskapet når er lederne i forkant av endringsprosesser vil øke muligheten til å gjøre endringene så smidige som mulig.

  Erfaring: Saaghus har bred erfaring fra endring og omstilling og kurser ledere før, under og etter endring. Jobber for tiden med endringer i TV2, i fjor hos Egmont Publishing og tidligere Skagerak Energi. Hun har også vært  prosjektleder og jobbet med lederne i sluttpakkeprosesser i  Dagbladet, VG, Aller-konsernet og Hjemmet Mortensen.

  ———————————————————————

  Å lede … ulike tema
  Å lede når konflikt lammer
  «Når konflikten kommer lammes relasjoner, handlinger, arbeidskapasitet og tro på fremtiden – både individuelt og for teamet.»

  Å lede gjennom endring
  «Selv om de fleste vet at endring er en del av arbeidshverdagen, vil menneskelige bremser fortsatt hindre, forsinke og frustrere»

  Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne
  «Det skjer noe med samtalen og personene når en velger å stole på spørsmål fremfor råd og svar»

  Å lede med fokus på å utvikle individuelt
  «Å behandle medarbeiderne rettferdig, er ikke alltid å behandle alle likt. Med et individuelt blikk og ulik tilnærming oppnår du mest»

  Å lede når medarbeidere møter sorg og krise
  «Når livskriser rammer brått, er det en betydelig mental og fysisk påkjenning. Veien videre kan være utfordrende for de som rammes og kollegafellesskapet»

  Å lede når konflikt lammer
  «Når konflikten kommer lammes relasjoner, handlinger, arbeidskapasitet og tro på fremtiden – både individuelt og for teamet.»

  Andre tema:
  Å lede når du er ny som leder
  Å lede i medvind og motvind
  Å lede er ensomt

  TIPS: Egner seg godt for ledergrupper. Fordelen er at innholdet kan tilpasses virksomhetens status og interne utfordringer. Refleksjonene i gruppen vil bli relevante og  konkrete og kan legge grunnlaget for videre aktivitet og nødvendige beslutninger.

  Åpne samlinger med påmelding
  «Å lede … »  en serie med foredrag om aktuelle tema og refleksjon – 2,5 timer (kl.0830-11). Meld deg på og bli kjent med andre ledere. På samlingene kan du utveksle erfaringer og reflektere uforpliktende om lederhverdagen.
  PRIS: pr samling – Å lede… : kr. 1100 eks mva
  Rabatt ved påmelding på tre samlinger.Totalpris 2900,- eks mva
  Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje 3 virkedager før kursdato. Faktura sendes i etterkant av kursdagen.

  Å lede med fokus på å utvikle individuelt
  «Å behandle medarbeiderne rettferdig, er ikke alltid å behandle alle likt. Med et individuelt blikk og ulik tilnærming oppnår du mest»

  Om tema: Medarbeidernes faglige og personlige kompetanse og potensiale er ulikt. Lederens oppgave er å utvikle og støtte den enkelte til å levere, mestre og trives best mulig. Som leder er det smart å utvikle et individuelt blikk og bruke det som et nyttig verktøy i lederhverdagen. Innspill på hva som skal til for å utvikle den enkelte målrettet med hjelp av et individuelt blikk.

  Erfaring: Saaghus har gjennom sitt arbeid med utvikling av ledere individuelt og i gruppe undervist, delt og fått erfaring i hva som skal til for å bidra til at medarbeidere utvikler og utnytter eget potensiale. Hun har over ti års erfaring med lederutvikling, team-prosesser, endringsledelse/omstillingsprosesser og individuelle samtaleforløp.

  Å lede når medarbeidere møter sorg og krise
  «Når livskriser rammer brått, er det en betydelig mental og fysisk påkjenning. Veien videre kan være utfordrende for de som rammes og kollegafellesskapet»

  Å leve livet i hverdag og arbeidshverdag midt i krisen er krevende. For noen kan det å forholde seg til andre være vel så krevende. Kriser gjør oss sårbare, og angsten for å si noe galt gjør at mange tier eller viker unna. Ofte gjør det vondt verre. Ledere har en viktig rolle når ansatte møter livskriser og skal finne sin vei tilbake til hverdag og arbeidshverdag. Hva skal lederen si/ikke si når de tar kontakt? På hvilke måte påvirker lederens personlighet og relasjon til medarbeideren evnen til å sikre gode møtepunkt og samtaler? Foredraget er konkret og gir tips om kloke tiltak inn mot medarbeideren og kollegafellesskapet.

  Erfaring: Saaghus har i flere år ledet sorggrupper og fulgt opp enkeltpersoner som står midt i ulike former for livskriser. Hun holder kurs for ledere og medarbeider i virksomheter, foredrag for organisasjoner og foreninger.  I 2001 mistet hun sin toårige sønn brått, og vet hva det er å lime livet sammen igjen etter krisen rammet.