• SAAGHUS kurs & foredrag tilbyr leder- og teamutvikling, prosesser rundt samspill og bistår ved endring og omstilling.

 • Åpne samlinger

  Vårhalvåret 2019  Meld deg på!

  NYHET: 24-25. april «Din lederplattform»
  Lederprogrammet arrangeres på Granavolden Gjæstgiveri – Gran på Hadeland.

  Innholdet disse dagene er en kombinasjon av inspirasjonsforedrag, oppgaver,
  refleksjon alene og sammen med andre, erfaringsdeling, undervisning og coaching.
  Jeg har valgt Granavolden Gjæstgiveri fordi stedet har gode omgivelser å reflektere i
  både ute og inne.

  Utvalgte stikkord fra programmet:
  Bli klokere på deg selv «sett utenfra» – opplevd effekt og villet effekt
  Hvem er du som leder, hvem vil du være og hvem trenger du å være?
  Verdiene dine – gode drivere eller unødig energitappende?
  Du har alltid et valg – om å oppdage samspill mellom mulighetene og hindringene
  Veien videre – blåkopi og justeringer i skjønn forening

  Jeg sender deg gjerne mer detaljert pogram på mail. Du når meg på mail: ranveig@saaghus.no

  Her kan du se og høre mer om innholdet i «Din lederplattform»

   https://www.youtube.com/watch?v=qqxGnd-63Mc #coaching #management #leadership

  ÅPNE SAMLINGER i Holmestrand
  Nye datoer settes snart! Følg med!

  13.02  Å lede er å flytte ansvar kl. 0830-11
  28.02 Å lede når konflikt lammer kl. 0830-11
  13.03  Den nødvendige samtalen kl. 0830-11
  Påmelding (til: kurs@saaghus.no) er bindende. Eventuell avmelding må skje 3 virkedager før kursdato. Faktura sendes i etterkant av kursdagen.
  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18).

  13.02 Å lede er å flytte ansvar
  «Det skjer noe med samtalen og personene når en velger å stole på spørsmål fremfor råd og svar»

  Om tema: Tanker og konkrete tips for å synliggjøre hvordan du gjennom samtaler kan utfordre og utvikle medarbeiderne til å ta ansvar og øke egen kvalitet på arbeidet. Foredraget gir innblikk i hvordan du ved bevisst samtaleform kan øke medarbeidernes medvirkning og ansvarsfølelse. Presentasjon av samtalenøkler du enkelt kan teste ut og bruke selv. Samtalenøklene starter viktige prosesser, blant annet ved å gi medarbeiderne et forhold til hindringer og muligheter.
  Erfaring: Saaghus arbeidet flere år som journalist og har brukt erfaringen sin til å utarbeide en enkel metodikk som sikrer at samtalen drives fremover med et individuelt løsningsfokus. Hun har over ti års erfaring med lederutvikling, team-prosesser, endringsledelse/ omstillingsprosesser og individuelle samtaleforløp.

  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18).

  01.03 Å lede når konflikt lammer
  «Når konflikt fester grepet, lammes relasjoner, handlinger, arbeidskapasitet og tro på fremtiden»

  Om tema: Konflikt lammer et helt arbeidsmiljø, preger den enkelte og hele teamet. Det kan starte med en ubetenksom handling, kommentarer over tid, ulike virkelighetsoppfatninger, manglende kommunikasjon,  uheldig kommunikasjon, eller reaksjoner bygget på en misforståelse. Andre ganger er årsaken til konflikten åpenbare feiltrinn begått av enkeltpersoner, uenighet eller utfordrende personlighetstrekk hos enkeltpersoner. En situasjon som har endt i konflikt har sjelden en årsaksforklaring. Foredraget beskriver hva lederen bør være oppmerksom på, bevissthet rundt grep og tilnærming. Kort om konfliktskapende personer.
  Erfaring:  Saaghus har gjennom arbeid med medarbeidere og ledere kommet tett på konflikter i ulike faser. Fra den spede begynnelse til alt er låst – totalt låst. Rollen har vært å bidra til at gruppe og enkeltpersoner ser egen rolle i konflikten og eget bidrag for å skape nødvendig endring. Hun har tatt eksamen i konflikthåndtering ved MF.

  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18)

  13.03. Den nødvendige samtalen
  Medarbeidere som ikke fungerer optimalt – en situasjon som oppstår oftere enn du liker.
  Om tema: En håpefull tanke som «det går seg nok til», er lett å hvile seg på. Men er det lurt? En liten situasjon kan på relativt kort tid vokse seg stor og bli tidkrevende. Kostnadene kan lett bli mistrivsel som smitter, dårligere resultat og mistillit til ledelsen. Det er nemlig mange grep leder kan gjøre som får medarbeiderne til å utvikle seg fremfor å fortsette i dårlige spor. En bevisstgjøring og enkle samtalemodeller er første skritt på veien til å ta samtalene, både de individuelle og en felles samtale med teamet det gjelder. Resultatet er ofte en avklaring som setter medarbeider på et bedre spor. Den første samtalen gjør det naturlig å fortsette dialogen og bidra til at det som ikke fungerer endres. SOm regel er gevinsten at både medarbeideren og arbeidsmiljøet styrkes når ledere tar tak.
  Erfaring:  Saaghus har siden 2001 arbeidet med medarbeidere og ledere og gjennomført en rekke kurs med den nødvendige samtalen som tema. I coahing og veiledning er de utfordrende samtalene ofte et tema, og gir mulighet til å jobbe case-basert med forberedelse, gjennomføring og evaluering i etterkant.

  VARIGHET: 2,5 time   0830-1100
  PRIS:  kr. 1350,- eks mva pr samling  (faktura sendes) Rabatt v påmelding til 3 samlinger
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18).

   

  ANDRE TEMA:
  Å lede gjennom endring

  «Selv om de fleste vet at endring er en del av arbeidshverdagen, vil menneskelige bremser fortsatt hindre, forsinke og frustrere»

  Om tema: Store og små endringer i virksomheter setter spor i arbeidsmiljøet og hos den enkelte. De negative reaksjonene kommer ofte i form av motstand, motvilje, kamplyst eller resignasjon. Den enkleste tolkningen er å tro at dette er reaksjoner på selve endringen. Ofte synliggjør reaksjonene hva som skjer i det indre landskapet når er lederne i forkant av endringsprosesser vil øke muligheten til å gjøre endringene så smidige som mulig.

  Erfaring: Saaghus har bred erfaring fra endring og omstilling og kurser ledere før, under og etter endring. Jobber for tiden med endringer i TV2, i fjor hos Egmont Publishing og tidligere Skagerak Energi. Hun har også vært  prosjektleder og jobbet med lederne i sluttpakkeprosesser i  Dagbladet, VG, Aller-konsernet og Hjemmet Mortensen.

  ————————————————————————————————————-

  Jobbsøker? Bli bevisst kompetansen din
  Et kurs for deg som vurderer ny jobb eller annen karriere
  I kurset lærer du metoder for å få oversikt over din egen kompetanse og lærer å presentere den. Om du ikke er jobbsøker, er du kanskje på jakt etter en annen arbeidshverdag og usikker på hva? Oversikt over kompetanse er første skritt til å velge en jobbhverdag du mestrer og trives i. 

  AGENDA 1 samling:
  – Hva kan du og hvem er du? Faglig og personlig kompetanse
  – Veien til oversikt over ubevisst kompetanse

  – Skriftlig presentasjon/søknad/CV – smarte grep
  –  Avgjørende for å presentere kompetansen troverdig
  – Forberedelse til  muntlig og skriftlig presentasjon

  AGENDA 2. samling:
  – Jobbintervjuet – forberedelse og tips til gjennomføring
  –  Etterlatt inntrykk – metode for å sette avtrykket du ønsker
  – Usynlige jobber – hvordan finne dem og «søke» dem
  – Nettverk – veien til usynlige jobber og verdifulle kontakter

  PÅMELDING: kurs@saaghus.no
  VARIGHET
  : 3 timer  18-21
  PRIS:  kr 1500,- pr samling  (faktura sendes)
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17A, Holmestrand (avkjøring 31 på E18) Bindende påmelding.

  Les mer et stykke lenger ned på siden eller på denne lenken: http://saaghus.no/dagskurs-for-ledere-og-ansatte/jus-og-ledelse/

  Lær å kombinere jus og god samtalemetodikk.
  Kurs i samarbeid med advokat Marie Sølverud
  Les mer her: http://saaghus.no/dagskurs-for-ledere-og-ansatte/jus-og-ledelse/

  Den nødvendige samtalennår medarbeidere ikke fungerer:
  Hva er veien videre når medarbeidere ikke fungerer – å utvikle eller avvikle? Ringvirkninger av medarbeidere som ikke gjør jobben sin, kan være større og ødelegge mer enn du først tror – både for bedriften og medarbeideren det gjelder. Som leder må du ta tidlig tak i situasjonen, og deretter avklare om du kan utvikle eller må avvikle. Før du innkaller medarbeideren til den første nødvendige samtalen, er det avgjørende å være godt forberedt.
  Kursdagen gir relevant kunnskap om juridiske retningslinjer og effektive samtalemetoder for å avklare, avdekke og skape nødvendig endring.

  Marie Sølverud – advokat

  • hvilke regler må du som arbeidsgiver forholde deg til
  • arbeidsgivers styringsrett
  • hvilke rettigheter har dine arbeidstakere
  • formregler ved oppsigelse – unngå unødvendige feil
  • sykemelding

  Ranveig Rønningen Saaghus – lederutvikler/coach:

  • å lede er å flytte ansvar til ansatt
  • gode spørsmål på endringsveien – enkel samtalemetodikk
  • hvem er du i samtalen og hvem trenger du å være
  • kloke ledergrep når virkelighetsoppfatningene spriker

  VARIGHET: 5 timer   0900-1400 (inkl. varm lunsj)
  PRIS:  kr. 4000,- inkl mva pr samling  (faktura sendes)
  STED:  SAAGHUS kurs & foredrag, Bentsrudveien 17, Holmestrand (avkjøring 31 på E18)

  ———————————————————————

  Å lede … ulike tema
  Å lede når konflikt lammer
  «Når konflikten kommer lammes relasjoner, handlinger, arbeidskapasitet og tro på fremtiden – både individuelt og for teamet.»

  Å lede gjennom endring
  «Selv om de fleste vet at endring er en del av arbeidshverdagen, vil menneskelige bremser fortsatt hindre, forsinke og frustrere»

  Å lede er å flytte ansvar til medarbeiderne
  «Det skjer noe med samtalen og personene når en velger å stole på spørsmål fremfor råd og svar»

  Å lede med fokus på å utvikle individuelt
  «Å behandle medarbeiderne rettferdig, er ikke alltid å behandle alle likt. Med et individuelt blikk og ulik tilnærming oppnår du mest»

  Å lede når medarbeidere møter sorg og krise
  «Når livskriser rammer brått, er det en betydelig mental og fysisk påkjenning. Veien videre kan være utfordrende for de som rammes og kollegafellesskapet»

  Å lede når konflikt lammer
  «Når konflikten kommer lammes relasjoner, handlinger, arbeidskapasitet og tro på fremtiden – både individuelt og for teamet.»

  Andre tema:
  Å lede når du er ny som leder
  Å lede i medvind og motvind
  Å lede er ensomt

  TIPS: Egner seg godt for ledergrupper. Fordelen er at innholdet kan tilpasses virksomhetens status og interne utfordringer. Refleksjonene i gruppen vil bli relevante og  konkrete og kan legge grunnlaget for videre aktivitet og nødvendige beslutninger.

  Åpne samlinger med påmelding
  «Å lede … »  en serie med foredrag om aktuelle tema og refleksjon – 2,5 timer (kl.0830-11). Meld deg på og bli kjent med andre ledere. På samlingene kan du utveksle erfaringer og reflektere uforpliktende om lederhverdagen.
  PRIS: pr samling – Å lede… : kr. 1100 eks mva
  Rabatt ved påmelding på tre samlinger.Totalpris 2900,- eks mva
  Påmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje 3 virkedager før kursdato. Faktura sendes i etterkant av kursdagen.

  Å lede med fokus på å utvikle individuelt
  «Å behandle medarbeiderne rettferdig, er ikke alltid å behandle alle likt. Med et individuelt blikk og ulik tilnærming oppnår du mest»

  Om tema: Medarbeidernes faglige og personlige kompetanse og potensiale er ulikt. Lederens oppgave er å utvikle og støtte den enkelte til å levere, mestre og trives best mulig. Som leder er det smart å utvikle et individuelt blikk og bruke det som et nyttig verktøy i lederhverdagen. Innspill på hva som skal til for å utvikle den enkelte målrettet med hjelp av et individuelt blikk.

  Erfaring: Saaghus har gjennom sitt arbeid med utvikling av ledere individuelt og i gruppe undervist, delt og fått erfaring i hva som skal til for å bidra til at medarbeidere utvikler og utnytter eget potensiale. Hun har over ti års erfaring med lederutvikling, team-prosesser, endringsledelse/omstillingsprosesser og individuelle samtaleforløp.

  Å lede når medarbeidere møter sorg og krise
  «Når livskriser rammer brått, er det en betydelig mental og fysisk påkjenning. Veien videre kan være utfordrende for de som rammes og kollegafellesskapet»

  Å leve livet i hverdag og arbeidshverdag midt i krisen er krevende. For noen kan det å forholde seg til andre være vel så krevende. Kriser gjør oss sårbare, og angsten for å si noe galt gjør at mange tier eller viker unna. Ofte gjør det vondt verre. Ledere har en viktig rolle når ansatte møter livskriser og skal finne sin vei tilbake til hverdag og arbeidshverdag. Hva skal lederen si/ikke si når de tar kontakt? På hvilke måte påvirker lederens personlighet og relasjon til medarbeideren evnen til å sikre gode møtepunkt og samtaler? Foredraget er konkret og gir tips om kloke tiltak inn mot medarbeideren og kollegafellesskapet.

  Erfaring: Saaghus har i flere år ledet sorggrupper og fulgt opp enkeltpersoner som står midt i ulike former for livskriser. Hun holder kurs for ledere og medarbeider i virksomheter, foredrag for organisasjoner og foreninger.  I 2001 mistet hun sin toårige sønn brått, og vet hva det er å lime livet sammen igjen etter krisen rammet.