Selvledelse i krisetider

Måten du møter krise på er en ferskvare-beskrivelse av hvem du er i møte med deg selv og andre

I krisetider blir forskjellighet tydelig. Måten vi møter kriser på er også fortellingen om hvem vi er, hva som bor i oss, hvilke sider og tanker vi lar ta hovedplass. Det er også fortellingen om hvilke nettverk vi har rundt oss.

Tid for å lære og lære bort

Det er ingen grunn til en lettvinn eller hovmodig tankegang om hvem som mestrer og ikke mestrer en slik situasjon. Nå er det tid for å lære av hverandre, lære bort til hverandre og oppmuntre hverandre. Også dette er en viktig dugnad for næringsliv, landet vårt og hver enkelt.

Som selvstendig næringsdrivende har jeg i utgangpunktet bare meg selv å diskutere med. Jeg må hele tiden gjøre valg ut fra hvilke sider i meg selv jeg vil lytte til og ta utgangspunkt i. Mine veivalg og mitt tankesett. Min frykt eller mitt pågangsmot.

Så dukker det faglige nettverket opp. I sosiale medier, LinkedIn og på Facebook. Hvilke stemmer velger jeg å høre på? De som går motløst i dvale, eller de som leter etter nye veier og virkemidler for å drive businessen videre. Alle som vil hjelpe, tipse og lære bort.

Mitt valg – også nå

Den store forskjellen er: De som ruster seg for skrekkscenariet som kan ligge like foran oss, eller de som er mest opptatt av hvor de vil være når krisen er over. Vi trenger kanskje litt av begge deler, men du må selv velge hovedfokus. Hva velger du?

Jeg har tro på et fremtidsblikk med en overbevisning om at «En dag er krisen over, hvor ønsker jeg og min virksomhet å være da?» Når det er overskriften, starter jobben. Da må jeg bestemme meg for hva jeg må gjøre allerede nå for å komme dit.

Dine egenskaper og din mentalitet

Hvem er du i møte med frykt, usikkerhet og alle svarene du ønsker men innser at du ikke får? Hva skal til for at du mister fotfeste? Er det en fordel å ha vandret vinternetter ute før, eller er opplevelsen et spøkelse du bærer med som hemmer deg? Bare den som har vandret i vinternettene vet. I disse dager lager du en ny historie om deg selv.

Min vinternatt – mitt tap

En av mine vinternetter er da vi mistet 2-åringen vår brått og uventet i 2001. Da livet brått ble mørkelagt var det mørkt lenge. Lenge. Innimellom henter vi minnene frem som et perspektiv og en erfaring vi helst skulle vært foruten. En erfaring om følelser som lammes, livet som settes på vent og veien som gikk videre mot lyset i sakte fart. Erfaringen vil alltid vil være er en del av meg. Da fant jeg en styrke jeg ikke visste at jeg hadde. Den bar meg videre. Tanken om målet jeg visste lå der uten av jeg visste akkurat når det skulle skje. Bare det at jeg hadde tro på bedre tider, holdt meg oppe.

Personlig egnethet blir heldigvis løftet frem og verdsatt som vesentlig i arbeidsliv og ansettelser. De fleste tror på en balanse mellom faglig utdanning og utdanningen livet og arbeidshverdagen gir oss.

I disse dager lager du en ny historie om deg selv. Nå blir du kjent med hva og hvem som trekker deg ned, og hva og hvem som trekker deg opp. Med all respekt for tiden vi står i: Innstillingen som skaper veien videre er først og fremst, og vil alltid være ditt valg.