Videretanker fremfor stillstand

Etterpå… Ledere jeg snakker med har begynt kaste tankene et stykke frem. Hvor ender dette og hva skjer da? For firma? For medarbeiderne? For meg? Spørsmålene kommer ofte motsatt rekkefølge også. Ledere som lykkes nå evner å finne sin trygghet i annerledes-dagene. De er mer fortrolig med det utrygge. Evner å håndtere situasjonene, personene og…

Les mer

Åpne opp eller lukke ned?

Måten du møter krise på er en ferskvare-beskrivelse av hvem du er i møte med deg selv og andre. Nå er det lett å lukke ned, men vi trenger å åpne opp. Både tanker og hjerter.   Den vi er i dag som menneske og virksomhet, er det vi har å møte krisen med. Start der.…

Les mer

Krise og robuste medarbeidere

Som leder har du en vesentlig rolle i å støtte og utfordre medarbeiderne dine i krisetider. Parallelt har du hovedansvar for bunnlinje og risikovurderinger. En krevende veksling. En veksling du nå må stå i over tid.   God ledelse er å møte menneskene, situasjonene og oppgavene i lys av dagens situasjon. Ferskvare-ledelse. Nærværs-ledelse. Her-og-nå-ledelse. Alltid…

Les mer

Selvledelse i krisetider

Måten du møter krise på er en ferskvare-beskrivelse av hvem du er i møte med deg selv og andre I krisetider blir forskjellighet tydelig. Måten vi møter kriser på er også fortellingen om hvem vi er, hva som bor i oss, hvilke sider og tanker vi lar ta hovedplass. Det er også fortellingen om hvilke…

Les mer

Utvikling starter med å oppdage

Å jobbe med egen utvikling, mestring og trivsel er en stor oppgave. Refleksjonen i individuelle samtaler gir tanker og svar som styrker den enkelte på jobb og privat. I starten av samtalen spør jeg som regel. «Har du spørsmål eller situasjoner du ønsker å reflektere rundt?» Noen har tydelige bestillinger, mens andre dumper ned i…

Les mer

Åpenhet i alle slags dager?

Han var den eneste hanen i kurven. Som barnehagestyrer høstet han ofte fordeler av dette når styrerne var samlet. Han ble oppfattet som tydelig, og innså at det ga gjennomslagskraft å være eneste mann blant mange damer. Kommunen arbeidet med sammenslåing og endringer i skole- og barnehageetaten. Styrerne begynte å se konturene av sammenslåing og…

Les mer

Det vanskelige valget

Da sola vekket henne, kjente hun hvor anspent kroppen var. Hun gruet seg, og kroppen talte sitt tydelige språk. Avgjørelsen måtte tas i løpet av dagen. I et par uker hadde hun beveget seg mellom to virkeligheter. I det ene øyeblikket var hun trygg på at alt skulle fortsette slik det hadde vært.  Like etter kjente hun både skrekk…

Les mer

Fra kritiker til medspiller

Hun sa ja til lederjobben i hjemmetjenesten med et selvbilde bygget av gode erfaringer fra sin siste lederjobb. På jobbintervjuet ga hun kommunalsjefen og de andre innblikk i prosjekter hun hadde lykkes med og hvilke metoder og ledergrep hun hadde brukt for å oppnå resultat. Tonen var allerede god på jobbintervjuet. Seksjonssjefen, en mann på…

Les mer

Aldri for sent å si unnskyld

Her kommer historien om hvordan et lite ord kunne løsne en konflikt. Når jeg har skrevet historien ferdig, får du høre om ordet ble brukt eller ikke. Hvis du er nysgjerrig på om det er lenge før historien kommer, kan du jo purre meg på kurs@saaghus.no

Les mer