Åpne opp eller lukke ned?

Måten du møter krise på er en ferskvare-beskrivelse av hvem du er i møte med deg selv og andre. Nå er det lett å lukke ned, men vi trenger å åpne opp. Både tanker og hjerter.

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/14/18/04/dandelion-445228_960_720.jpg

Den vi er i dag som menneske og virksomhet, er det vi har å møte krisen med. Start der.

Forsøk å forstå: Hva skjer med deg, medarbeiderne dine og virksomheten din nå? Svarene du finner, kan guide deg til å gjøre kloke grep som leder.

Å gå i stillstand og mismot, er nå en naturlig reaksjon for mange. Så vil det alltid være noen som går raskt ned og raskt opp igjen og allerede er i gang.

Når det overveldende «uvirkelighets-moduset» gir seg, er det avgjørende og for mange naturlig å lete etter muligheter vi ikke benyttet eller kjente til tidligere.

Som leder har du en vesentlig rolle i å støtte og utfordre medarbeiderne dine i krisetider. Parallelt har du hovedansvar for bunnlinje og risikovurderinger. En krevende veksling. En veksling du må stå i over tid.

Hvem og hva trekker deg ned. Hvem og hva trekker deg opp? Dine valg teller!