Videretanker fremfor stillstand

Etterpå…

Ledere jeg snakker med har begynt kaste tankene et stykke frem. Hvor ender dette og hva skjer da? For firma? For medarbeiderne? For meg? Spørsmålene kommer ofte motsatt rekkefølge også.

Ledere som lykkes nå evner å finne sin trygghet i annerledes-dagene. De er mer fortrolig med det utrygge. Evner å håndtere situasjonene, personene og seg selv. De er tydelige, ærlige og tett på. Ansattes reaksjoner og egne reaksjoner. Ansattes behov og eget behov.

Setninger fra denne uka:
? «Når vi må, kan vi mer enn vi tror»
Mange ledere har i ekspressfart snudd opp ned på arbeidsmetoder, samhandling og tilbud ut. Heltene er mange! Jeg hører om imponerende endringsvilje, overraskende stor grad av endringsmot og endringsiver.

? «Medarbeidere har sider og evner jeg ikke visste om»
Annerledes-tida tydeliggjør hva som bor i oss. Hvilke egenskaper vekkes til live og hvilke skyter fart? Hos medarbeiderne dine? Hos deg selv?

? «Dette vil åpne nye muligheter. Hverdagen blir aldri den samme igjen»
Fasiten ligger i fremtiden. Veien dit skapes allerede. Noen blir gira, andre kjenner frykten for at de skal se tilbake og forstå at de ikke forsto. Hvordan kan vi allerede forske, forstå og finne?

? Hva vil du forske på mens knopper blir blomster?