Krise og robuste medarbeidere

Som leder har du en vesentlig rolle i å støtte og utfordre medarbeiderne dine i krisetider.
Parallelt har du hovedansvar for bunnlinje og risikovurderinger.
En krevende veksling. En veksling du nå må stå i over tid.

 

Ranveig R Saaghus tilbyr individuell samtaleoppfølging

God ledelse er å møte menneskene, situasjonene og oppgavene i lys av dagens situasjon. Ferskvare-ledelse. Nærværs-ledelse. Her-og-nå-ledelse. Alltid et godt råd, også nå i krisetider.

Unngå å se deg blind på dagen i dag. Hent inspirasjon og forstå medarbeiderne ut fra å vite noe om veien deres frem til i dag. Som leder kan du stille deg følgende spørsmål:

?Hvilke reaksjoner har du allerede lagt merke til både nå og tidligere? Hva forteller det deg om hva den enkelte trenger for å holde ut og lykkes?

? Hvem av dine medarbeidere har møtt kriser før? Hva kan dette trigge nå – frykt eller løsningfokus? Utrygghet eller solid ballast til å stå i en storm til?

?Hvem trenger en ekstra telefon? (fra meg eller andre)

?Hvem trenger ekstra støtte i en eller annen form?

?Hvem trenger en oppmuntrende dytt til å bruke eget potensiale fullt ut i denne tiden til glede og nytte for andre og seg selv?

?Og hva med deg som leder? Hvilke erfaringer kan du gjenbruke? Hvem og hva trenger du for å stå i front, gjøre gode valg og holde ut?

Ta gjerne kontakt!