DIN LEDERPLATTFORM

Høsten 2020:
?22.-23. september ? 14.-15. oktober ? 3.-4. november

SE FILM med deltagernes erfaringer

? ? Se filmene om DIN LEDERPLATTFORM: (klikk på lenkene)

https://www.linkedin.com/posts/ranveigsaaghus_lederutvikling-dinlederplattform-ledelse-activity-6639601860120465408-YKbp

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6620934138943807488/  (Georg Askjer, adm.dir Toyota Østfold & Follo AS)

https://www.linkedin.com/posts/ranveigsaaghus_lederutvikling-utvikling-dinlederplattform-activity-6636200610704183297-GgtL  (Kjetil Berge, avdelingsleder Murmester Dag Arne Nilsen AS)

EVALUERINGER:
2019-  4 samlinger gjennomført – meget god evalueringer!
Les deltagernes erfaringer nedenfor

DIN LEDERPLATTFORM  – dypdykk i lederskapet
♦ Dedikert tid til å jobbe med og reflektere rundt eget lederskap
♦ Lederprogrammet arrangeres på Granavolden Gjæstgiveri – Gran på Hadeland.
♦ Be om detaljert program og påmeldingsdetaljer på mail: ranveig@saaghus.no

INNHOLD: 

  • 2 dagers dypdykk i eget lederskap
  • Inspirasjonsforedrag setter deg på sporet
  • Refleksjon alene og sammen med andre
  • Erfaringsdeling i gruppa og nettverksbygging
  • Coaching  i samlingen og 1 stk coaching i etterkant

UTVALGTE STIKKORD: 

✓ Bli klokere på deg selv «sett utenfra» – opplevd effekt og villet effekt i relasjoner
✓ Hvem er du som leder, hvem vil du være og hvem trenger du å være?
✓ Verdiene dine – gode drivere eller unødig energitappende?
✓ Du har alltid et valg – om å oppdage samspill mellom mulighetene og hindringene i relasjoner
✓ Veien videre – blåkopi og justeringer i skjønn forening

Hva velger du bort i travel lederhverdag?
Videoene ble laget etter deltagerne reiste fra kurset i juni 2019

Å lede på autopilot – lett å gjøre, men er det så lurt?

Deltagernes erfaringer:
Utdrag fra noen av skriftlige evalueringene – se nedenfor:

https://www.facebook.com/firmasaaghus/videos/294668444802244/

Bjørn Einar Grytnes, ass. banksjef Andebu Sparebank:

https://www.facebook.com/firmasaaghus/videos/1671431276337027/?v=1671431276337027

Lise Wåden Tandberg, skatteoppkrever Re og Tønsberg (Vestfold)

https://www.facebook.com/firmasaaghus/videos/359408188045132/

Introduksjon om DIN LEDERPLATTFORM:
https://www.youtube.com/watch?v=qqxGnd-63Mc #coaching #management #leadership

Evalueringer:
Fire kursgrupper ga gjennomgående  5 og 6  (1-6)

Dette sier noen av deltagerne
Georg Askjer, adm.dir Toyota Østfold & Follo AS
Jeg reiste inspirert hjem! Kurset har et veldig godt og gjennomarbeidet innhold som bevisstgjør meg som leder. Opplegget gjør det lett relatere til arbeid og jobbe konkret med hvem jeg er som leder og hvordan jeg møter mennesker og situasjoner. Ranveig er en god kursleder, med lun og fin fremføring som gjør deltagerne trygge til å dele. Liten gruppe er veldig positivt – mange gode samtaler og erfaringsutvekslinger.
Leif Ivar Koksvik – logistikksjef HYDRO Holmestrand
Kurset er et godt setup for å tenke igjennom egen lederrolle og dele erfaringer med ledere i andre bedrifter, noe som har vært veldig lærerikt. Jeg har fått god mulighet til å jobbe med tankeprosesser rundt egen status og hva jeg kan forbedre, og dro hjem med en konkret actionliste. Ranveig er en dyktig tilrettelegger og skaper god og trygg atmosfære.
Thomas Vennerød Langedrag, daglig leder Atenti
Godt fundert og planlagt opplegg som ga aha-opplevelser underveis. Temaene og metodikken Ranveig benyttet skapte innsikt i problemstillinger og sider ved lederskapet jeg ikke har vært oppmerksom på. Nå har jeg klare målsetninger å jobbe videre med. Ranveig har en enestående evne til å lese folk og holde oversikt.
Ruben Høie, daglig leder Strandman AS:
Kurset har vært unikt. Ranveig har gjort et godt forarbeid med å samle ledere som passer godt sammen i gruppa. Vi var umiddelbart ærlige og trygge. Tillitten var på plass umiddelbart. Det forteller mest om Ranveig som coach og veileder. Hun starter gode, ærlige og utfordrende refleksjoner. I samtalene har vi delt og lært av hverandre. Vi kommer fra ulike verdier og ulike bransjer, men problemstillingene har vært like. Jeg reiser ydmyk og glad hjem med ny læring og gode tilbakemeldinger.
Kari-Anne Tranborg, enhetsleder Diakonhjemmet Sykehus:
Kurset er godt forberedt og gjennomarbeidet. Opplegget krever at man jobber i dybden med hvert enkelt tema. Jeg har gjort oppdagelser og fått erkjennelser som kommer godt med videre i egen jobb. Ranveig er en klok og erfaren kursholder som evner å se og møte personene der de er i øyeblikket. Dagene har en fin balanse på undervisning og egenrefleksjon. Ranveig har en helt spesiell evne til å få frem refleksjon. Hun er god til å få med alle, evner å skape trygghet i gruppen og en god atmosfære rundt seg.
Bjørn Einar Grytnes, assisterende banksjef Andebu Sparebank
Jeg sier at jeg har vært på et luksuskurs. Luksus i den forstand at jeg har fått konsentrere meg om meg og min lederrolle, alene og sammen med andre. Ranveig gir gode innledninger og leder med stødig hånd. Hun kan være ganske direkte, men er det på en ivaretagende måte som gir oss utvikling. Hun skaper en ro og trygghet i gruppa som gjør at det blir en åpen og god kommunikasjonsform i gruppa.
Lisbeth Rudlang, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Vestfold.
Å være frakoblet jobbhverdagen to dager ga rom til å reflektere og fokusere på konkrete sider rundt min ledelse. Jeg har fått verktøy og ble inspirert til å ta tak i det jeg kan forbedre. Dette er vel anvendt tid og har allerede gitt resultat. Jeg vil fremheve et godt gjennomarbeidet opplegg, egen tid til refleksjon og samtaler i liten gruppe med krav til hver enkelt om å reflektere over eget lederskap og bidra ovenfor de andre. Ranveig er kunnskapsrik, erfaren, behagelig og strukturert, og holder det hun lover i invitasjonen.
Lise Wåden Tandberg, skatteoppkrever Re og Tønsberg kommune
Hvis du ønsker et dypdykk i ditt lederskap er dette kurset å anbefale. Oppgaver og Ranveigs spørsmål gjør at du må gå i deg selv. Ranveig er grundig, gjennomtenkt, rolig og faglig dyktig, og konseptet gjør at jeg får gjennomtenkt mange sider ved lederskapet mitt. Dagene har allerede gjort meg til en bedre leder og vist meg sider ved meg selv jeg må ta tak i.
Robert Grønli, enhetsleder og assisterende fabrikksjef HYDRO
Veldig lærerikt konsept. Vi har diskutert faget ledelse, delt erfaringer og diskutert verdien og hensikten med det vi gjør som ledere.  Refleksjonen over mine verdier og hvordan jeg utøver de var veldig verdifullt, også tema om relasjoner og ledelse i ulike faser. Ranveig skaper god atmosfære og er erfaren.  Selv om jeg er erfaren som leder, har jeg lært mye og fått nye impulser. Spesielt om relasjoner og det å lede i ulike faser.
Ruben Høye, daglig leder anleggsgartner Strandman
Kurset har gitt enormt læring rundt det å være leder. Unikt konsept! Ranveig har jobbet bra med å samle riktige folk i gruppa. Vi har vært åpne og ærlige, og tilliten var på plass umiddelbart. Det forteller mye om Ranveig som coach og veileder. Konseptet er spot-on, og vi har fått god tid til oppgavene og refleksjonen om oppgaven sammen.
Sigbjørn Brennhovd, daglig leder Veksthuset
Jeg anbefaler kurset på det varmeste. Dagene har gitt dypere innsikt i sider jeg må forbedre og hva jeg gjør bra. Kurset er en unik mulighet til å forstå mer rundt eget lederskap og har fokus på å styrke og utvikle egenskaper i lederrollen. Konseptet fungerer spesielt godt fordi det er få deltakere og kombinasjonen mellom feedback fra andre og egen refleksjon gir god inspirasjon. Ranveig sikrer god flyt og leder refleksjon og samtaler med stor dybde og klokskap.
Kjetil Berge, murmester og avdelingsleder hos Dag Arne Nilsen AS
Dette har jeg lært veldig mye av, – mye om meg selv og måten jeg leder på. Oppgavene gir meg et nytt blikk på meg som leder. Jeg har sett hva jeg må endre og fått nyttige verktøy av Ranveig. Det unike er å møte ledere fra andre bransjer, og vi har . for oss i lederrolle. Ranveig leder gruppa med stø hånd og setter ærlig fokus på rollen vår som leder og utviklingspotensialet. Hun er god til å hente ut det mest relevante i gruppesamtalene slik at alle lærer noe.
Kjetil Pettersson, Pema Miljøteknikk AS 
Fått mye mer enn forventet ut av dette, var litt skeptisk. Trodde jeg hadde det meste på plass, men manglet tid. I samtalene med deg og gruppa får vi gått dypt inn i sjelen og sett at det er mange vinklinger, veier og verktøy jeg ikke har sett før. Alt jeg har lært har allerede endret meg som leder – og jeg tør å si, til det bedre.
Katarina Hansen, produksjonssjef H.Henriksen AS
Ranveig er inspirerende og har mye erfaring innenfor ledelse som hun deler og formidler godt. Hun får hodet til å spinne og tenke over egen lederhverdag. Kurset gjør at jeg får sett meg selv utenfra og har gitt konkret hjelp og masse inspirasjon på veien videre. Jeg har fått mange nyttige verktøy som gjør det lettere i en travel hverdag. Små grupper gjør det lett å dele mange erfaringer med hverandre.
Remi Fjelldal, R&D Director, H.Henriksen AS
Nyttig med tid til å gjennomtenke lederskapet mitt. Jeg fikk mye ut av å sette ord på mine verdier som leder, reflektere over relasjon til ansatte og være konkret rundt min egen lederstil. Opplegget var en ny og god opplevelse for meg, et godt kurs som ga ny innsikt og var utviklende for meg som leder. Ranveig er rolig, kunnskapsrik og reflektert. Viktig at kurset er vekk fra «hverdagen» slik at jeg fikk ro til å reflektere rundt tema jeg aldri får reflektert grundig over ellers. God læring i å diskutere og dele med andre.
Elin Røed, organisasjonssjef i Norges Bondelag, Vestfold 
Jeg har fylt på sekken med erfaringer, eksempler, metoder, ord og utrykk som kan bli veldig nyttige i ulike situasjoner. Kurset passer for folk med direkte personalansvar, og er et fint sted å jobbe med konkrete problemstillinger du ikke får tid til å gå så dypt i når hverdagen er travel. Ranveig er veldig flink til å lede grupper. Hun gir alle rom, fordeler oppmerksomheten og leder med stø hånd selv om hun oppfattes som fleksibel og mild. En god rollemodell som leder av møter/samtaler.
Hilde Eriksen, Shipping Manager, HYDRO
Dette var veldig lærerikt – litt selvransakelse på godt og vondt. Jeg lærte mye om meg selv som leder som jeg ikke hadde tenkt over før. Fikk også mange verktøy jeg kan benytte videre, ikke minst hvordan jeg kan forberede samtaler med medarbeiderne mine. Kurset har gitt meg økt bevissthet på hva jeg bør jobbe mer med fremover. Ranveig var godt forberedt og stilte gode spørsmål. Hun var god til å se oss og vår hverdag, at vi var forskjellige og hadde ulike utfordringer.
Christian Sørhaug, daglig leder Affair
Disse dagene har gitt meg  større bevissthet om lederrollen og vist meg nye og andre muligheter. Ranveig er god til å holde i trådene, være oppmerksom og gi nyttige spørsmål, kommentarer og innspill underveis. Granavolden Gjæstgiveri var et fint sted å være, med gode og lune omgivelser som passer godt for denne type samling. Anbefales!
Tom Linnerud, daglig leder Linnerud Konsult
Lederkurset med Ranveig har gitt meg mange nyttige impulser. Jeg tar med meg mye som vil gi meg en ny lederhverdag, og har fått tanker om ting jeg skal gjøre annerledes.  Ranveigs opplegg var grundig og godt forberedt, og hadde et meget godt innhold. Måten samlingen ble ledet på,  gjorde at det var trygt og enkelt å snakke åpent om egen lederhverdag. De ulike refleksjons-temaene  fikk meg til å tenke på lederskapet på en ny og givende måte. Jeg oppdaget mye. 
Bjørn Andre Ulseth- Rivelsrud, avdelingsleder Trainor AS
Jeg har fått bedre verktøy jeg kan bruke som leder. Fint å møte ledere som står i det samme som meg. Oppgavene har vært fine, jeg lært mye av å jobbe med meg som leder i ulike faser. Ranveig leder gruppa godt og gitt oss gode og utfordrende innspill hele veien. Da ble totalen veldig bra. Spesielt vil jeg fremheve erfaringen hennes og evnen til å stille gode oppfølgingsspørsmål.
Jan Linnerud, faglig leder Linnerud Konsult
Dagene ga ro i sjelen og gjorde meg mer målbevisst i lederrollen. Jeg har brukt tilden til selvransakelse og har forstått situasjoner i hverdagen på en riktigere måte. Kurset er effektivt styrt og gir meget godt utbytte. Ranveig er profesjonell, lyttende og driver prosessene godt. Hun er en god ordstyrer som stiller gode spørsmål som gjør oss klokere og mer bevisstgjort.